Home ⁄ 2024 ⁄ May

Корпорація «Укратомприлад» стала членом Європейського промислового альянсу з малих модульних реакторів

    На початку цього року корпорація «Укратомприлад» висловила свою зацікавленість щодо участі в Європейському промисловому альянсі з малих модульних реакторів (далі – Альянс) та успішно пройшла відбір і стала членом Альянсу, з одночасним запрошенням взяти участь у його роботах.

До відома:

    Альянс  має на меті сприяти та координувати співпрацю зацікавлених сторін на рівні ЄС для розробки, демонстрації та розгортання малих модульних реакторів (ММР) як життєздатного та конкурентоспроможного технологічного рішення для декарбонізації Європейської енергетичної системи в наступні роки. ММР можуть сприяти досягненню 90% скорочення викидів вуглецю до 2040р. та, водночас, підвищити стратегічну автономію та стійкість економіки ЄС. Альянс допоможе підтримати безпечний та економічно ефективний розвиток динамічного та інноваційного ланцюга ядерних поставок у Європі, сприятиме створенню великого внутрішнього ринку для ММР та створенню потужної промислової бази, відповідно до Плану промислових дій ЄС «Зелена угода»  і цілей Закону про нульову чисту промисловість.

    Подробиці представлені за посиланням: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-industrial-alliance-small-modular-reactors_en

 

 

    Зважаючи на те, що специфіка діяльності корпорації «Укратомприлад» по багатьох напрямках співпадає з завданнями Альянсу, а участь в його діяльності надає можливість значно розширити горизонти діяльності та співпраці з іншими організаціями на міжнародному рівні, набути більш глибокий досвід роботи в сфері ядерної енергетики, прийнято рішення про участь в опитуванні, поданні заявки для набуття членства в Альянсі.

    Для  прийняття позитивного рішення з набуття членства в Альянсі заявники підписали відповідну Декларацію сумлінності та принциповості. До підписання Декларації Альянсу заявники надали Європейській Комісії всю відповідну інформацію, необхідну для оцінки відповідності критеріям прийнятності, зокрема таке:

  1. Демонстрація відповідної поточної або запланованої діяльності в ЄС або країні ЄЕЗ, яка є практично корисною для Альянсу в сферах, викладених у розділах Технічного завдання.
  2. Погодження з Програмою відповідності конкуренції (Декларація Альянсу).
  3. Відповідність правилам ЄС щодо захисту даних і дотримання безпеки конфіденційної інформації.
  4. Письмове зобов’язання щодо відсутності конфлікту інтересів, тощо.

    Корпорація «Укратомприлад» надала всі документи,  необхідні для оцінювання, зокрема, інформацію про поточну діяльність корпорації з питань, що входять до завдань Альянсу,  викладених у Технічному завданні, а також, підписала Декларацію. За результатами оцінки  наданих документів, Секретаріат Альянсу, наприкінці квітня цього року, повідомив корпорацію «Укратомприлад» про прийняття у членство до Альянсу, що надає можливість брати участь у майбутній роботі та діяльності, згідно з завданнями Альянсу. Відтак, Секретаріат запросив корпорацію «Укратомприлад», як члена Альянсу, взяти участь у першій Генеральній асамблеї, яка попередньо запланована на 29-30 травня 2024 р. в Брюсселі.

    Участь у Генеральній Асамблеї зарезервована виключно для членів Альянсу, як зазначено в Положенні про Альянс. Корпорація проінформувала Секретаріат Альянсу про згоду взяти участь у першій Генеральній асамблеї, на кій буде оприлюднено результати конкурсу, включаючи членів, сектори та географію проекту, детально описано структуру Альянсу, яка охоплюватиме Керівну Раду, Технічні робочі групи та Робочі групи на основі проектів.

    Програма заходу буде детально опублікована за наступним посиланнямhttps://events.nucleareurope.eu/first-general-assembly-of-the-european-industrial-alliance-on-smrs/

    Команда корпорації «Укратомприлад» охоче ділитиметься досвідом співпраці за глобальними проектами і триматиме у вирі подій свою аудиторію!

Закликаємо стежити за нашими новинами!

Корпорація «Укратомприлад» взяла участь в IX Міжнародній конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища»

    24-26 квітня 2024 р. у м. Славутич пройшла IX Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища».
    Тема конференції у 2024 році – «INUDECO. Ядерна енергетика: виклики безпеки в умовах війни». Конференція пройшла на платформі Zoom.

 

 

    Співробітники корпорації «Укратомприлад» взяли участь у даній конференції. З 2003 р. корпорація «Укратомприлад» активно працює над вирішенням проблемних питань, що стосуються систем радіаційного дозиметричного контролю та моніторингу, приладів та обладнання з безпечного поводження з радіоактивними відходами, виконує роботи з проектування, виготовлення, постачання та сервісного обслуговування в сфері ядерної енергетики та атомної промисловості. Зокрема, успішно реалізовано міжнародні проекти в сфері інноваційної теплоенергетики, що особливо постає актуальним в умовах воєнного часу.

    У зв’язку зі специфікою діяльності корпорації, особливу зацікавленість викликали доповіді в секціях:

  1. «Виклики безпеки та стійкості енергетичного сектору в умовах війни»
  2. «Стан НБК-ОУ та Зони відчуження ЧАЕС»
  3. «Інноватика у сфері енергетики: сталий розвиток, зелена енергетика, нові технології»
  4. «Екоцид: яким є вплив війни на довкілля в Україні».

    Вцілому, участь у конференції була цікавою та корисною для співробітників корпорації, дозволила ознайомитися з сучасними науковими досягненнями та практичним станом проблемних питань з експлуатації об’єктів атомної енергетики,  причому, особлива увага була приділена Запорізькій АЕС, відновленню навколишнього середовища та шляхам вирішення проблем, в умовах військового часу.

Show Buttons
Hide Buttons