Home ⁄ Про нас

Про нас

Стратегічною метою корпорації є комплексне облаштування промислових підприємств і організацій, що охоплює повний цикл робіт від початку проектування до технічного супроводу в процесі експлуатації.

Ми досягаємо поставлених цілей за рахунок:

 • реалізації тільки практично відпрацьованих організаційно -економічних рішень на всіх етапах робіт від передпроектного інжинірингу до сервісних послуг при експлуатації об’єктів;
 • оптимального розподілу фінансових , матеріальних та інтелектуальних ресурсів усіх учасників проектів;
 • застосування апробованих , найбільш досконалих інформаційних технологій і аналітичних систем.

Основним напрямком діяльності корпорації є створення комплексного устаткування, що виконує наступні функції:

 • радіаційний , дозиметричний і радіоекологічний контроль і моніторинг, а також виявлення та ідентифікація ядерних і радіоактивних матеріалів;
 • безпечне поводження з радіоактивними відходами;
 • забезпечення фізичного захисту та радіаційної безпеки об’єктів поводження з радіоактивними відходами;
 • контроль параметрів технологічного середовища промислових підприємств;
 • екологічний контроль та моніторинг промислових підприємств і територій, що знаходяться в зоні їх впливу;
 • модернізація і створення теплоенергетичних установок на основі когерентних технологій.

а також, створення автоматизованих систем безпеки і спостереження:

 • системи фізичного захисту;
 • системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;
 • системи доступу;
 • системи моніторингу рухомих об’єктів.

Вимірювальна лабораторія радіаційно-екологічного контролю, що є структурним підрозділом корпорації «Укратомприлад», надає послуги з вимірювання рівнів впливу радіоактивних матеріалів і хімічних речовин на довкілля і людину.

Корпорація «Укратомприлад» – це:

 • команда професіоналів, що пройшли школу ядерного приладобудування та експлуатації АЕС;
 • сучасна наукова і виробнича база;
 • системний проектний менеджмент;
 • фундаментальні розробки нової сучасної техніки;
 • система управління якістю, що відповідає міжнародним стандартам;
 • інновації , високотехнологічні розробки , інформаційні технології;
 • міжнародні та національні проекти.

Відповідальність, компетентність і професіоналізм – основні принципи нашої діяльності з реалізації міжнародних і національних проектів і програм. Ми працюємо в тісному контакті з Замовником і відкриті для плідної і взаємовигідної співпраці.

Екологічна політика

Розуміючи важливість збереження навколишнього середовища, ми підтримуємо екологічні програми та проекти, а також використовуємо інноваційні технології, сучасне обладнання та техніку.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством за результати впливу виробничої та іншої діяльності на навколишнє середовище, ми вважаємо політику в галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища пріоритетним напрямком діяльності.

Реалізуючи інжинірингові проекти для наших клієнтів, ми вибираємо оптимальні, економічні, надійні та безпечні для навколишнього середовища інжинірингові рішення і приймаємо на себе зобов’язання:

 • вивчати світовий досвід інжинірингових рішень;
 • дотримуватися законодавчі вимоги, нормативні акти в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування, у рамках надаваних послуг;
 • здійснювати навчання, мотивувати підвищення екологічної свідомості персоналу, прищеплювати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища;
 • розвивати послуги з проектування та монтажу систем безпеки , спрямованих на захист і діагностику потенційних екологічних ризиків;
 • використовувати надійні, екологічно безпечні матеріали, обладнання, технології, що дозволяють мінімізувати відходи та інші шкідливі впливи на навколишнє середовище;
 • аналізувати екологічну безпеку послуг, що представляються, проводити оцінку дії екологічних аспектів діяльності на навколишнє середовище;
 • здійснювати виробничі процеси, керуючись пріоритетністю попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища;
 • підвищувати ефективність, раціональність використання енергетичних і природних сировинних ресурсів;
 • дотримуватися принципу відкритості екологічної діяльності, інформувати персонал компанії, громадськість, підрядчиків, партнерів і інші зацікавлені сторони про діяльність компанії в області охорони навколишнього середовища.

Дбайливе ставлення до навколишнього середовища, збереження і раціональне використання природних ресурсів – це позиція і частина стратегічного бачення подальшого розвитку компанії в сучасних умовах , продиктована турботою про суспільство і майбутні покоління.

Show Buttons
Hide Buttons