Home ⁄ 2019 ⁄ Лютий

Корпорація «Укратомприлад» отримала черговий сертифікат якості ISO 9001:2015, виданий TÜV Thüringen e.V.

Корпорація «Укратомприлад» вкотре успішно пройшла процедуру аудиту ТІС, органу з сертифікації систем та персоналу TÜV Thüringen e.V., і підтвердила високий стандарт системи якості, запроваджений з 2003 року. За результатами аудиту корпорація отримала черговий сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 – єдиний документ на відповідність нормам безпеки, який дає впевненість у безпеці продукції та послуг, яку отримує споживач та підтверджує прозорість виробничих процесів, побудованих на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Це візитна карта діяльності корпорації.

Слід зазначити, що впровадження системи управління якістю – стратегічне рішення корпорації «Укратомприлад», один із чинників, який допомагає не тільки продовжувати активну діяльність, але й стати одним із найсильніших у своїй галузі не тільки в Україні, а й поза її межами.

Корпорація «Укратомприлад» завжди прагнула підтримувати репутацію постачальника конкурентоспроможної і якісної продукції в контексті внутрішнього і зовнішнього ринків. І поки їй це вдається. Сертифікати ISO можуть отримати компанії різних профілів і галузей, але тільки, якщо вони зможуть продемонструвати експертам відповідальність і тотальний контроль за якістю випущених товарів і послуг. Сертифікат, звісно, не встановлює стандарти якості окремих конкретних товарів чи послуг, але він визначає ефективність організації виробництва і управління, від яких, власне, і залежить якість.

Отримання сертифікату якості ISO 9001:2015 допомагає корпорації «Укратомприлад» вирішити цілу низку завдань в рамках перспективної діяльності, а саме:

 • Підвищити якість продукції та послуг і отримати позитивну оцінку та прихильність клієнтів;
 • Підвищити конкурентоздатність як на ринку України, так і за її межами;
 • Налагодити взаємовідносини з іноземними партнерами у виконанні міжнародних проектів;
 • Отримати переваги щодо участі у міжнародних тендерах;
 • Підвищити прозорість управління діяльністю корпорації;
 • Впровадити механізм постійного вдосконалення системи управління і підвищення ефективності роботи фахівців на всіх рівнях.

Сфера дії сертифікату якості ISO 9001:2015 розповсюджується на такі види діяльності, як проектування та розробка, організація виробництва, впровадження, поставка та сервіс:

 • приладів та пристроїв для радіаційного, екoлогічного контролю та моніторингу,
 • автоматизованих інформаційно-діагностичних та керуючих систем радіаційного та екологічного контролю,
 • автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення,
 • пристроїв для безпечного кондиціонування, тимчасового зберігання та транспортування радіоактивних відходів.

Якість продукції та процесів системи менеджменту якості вище керівництво корпорації «Укратомприлад» розглядає як головну умову отримання прибутку, стабільності економічного положення і розвитку суспільства в інтересах споживачів, партнерів, персоналу, акціонерів та всіх зацікавлених сторін у виробництві конкурентоспроможних продуктів і послуг.

Корпорація «Укратомприлад» розпочала реалізацію міжнародного проекту з оцінки безпеки майданчиків поводження з радіоактивними відходами ДК «Укр ДО «Радон».

Відтак, 30 січня 2019 року відбулася перша технічна нарада представників консорціуму проекту з Кінцевим Користувачем, Державною корпорацією “Українське державне об’єднання” Радон” (ДК «Укр ДО «Радон»), Державними міжобласними спеціалізованими комбінатами, які входять до складу ДК «УкрДО «Радон» (ДМСК),  за участі технічних фахівців, ключових і не ключових експертів проекту (від корпорації «Укратомприлад», Brenk, DMT та Plejades).

Тема технічного семінару присвячена аналізу даних для оцінки безпеки сховищ РАВ на майданчиках «Радон» в Україні. Серед матеріалів, присвячених даній тематиці, слід зазначити наступні розглянуті на технічному семінарі, презентації:

 • Аналіз даних для оцінки безпеки;
 • Огляд інформації, наданої ДК «УкрДО «Радон» щодо повноти та відповідності з «Керівництвами щодо переоцінки безпеки існуючих сховищ/захоронень відходів та критеріїв прийняття рішень щодо подальших заходів на цих об’єктах» ;
 • Обговорення методів управління невизначеностями для підходів до вилучення РАВ
 • Міжнародний досвід з вилучення відходів зі старих сховищ або з приповерхневих сховищ відходів, які не відповідають вимогам (на прикладі німецького сховища Ассе, міжнародного досвіду з вилучення та переробки радіоактивних відходів у Канаді, Угорщині, Словаччині, Франції та Естонії) ;
 • Аналіз технічних рішень з вилучення радіоактивних відходів зі сховищ та запропонований інженерний підхід.

Головною метою технічного семінару з проекту було обговорення інформації від Кінцевого користувача, обмін попередніми результатами та обговорення наступних кроків для просування проекту.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

 • Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків п’яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон» (Київський, Харківський, Дніпропетровський, Одеський та Львівський ДМСК) і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;
 • Передача ДК «УкрДО «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;
 • Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробка звіту з типовими технічними рішеннями, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обгрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.
Show Buttons
Hide Buttons