Home ⁄ Archive by Category "Новини"

Корпорація «Укратомприлад» стала членом Європейського промислового альянсу з малих модульних реакторів

    На початку цього року корпорація «Укратомприлад» висловила свою зацікавленість щодо участі в Європейському промисловому альянсі з малих модульних реакторів (далі – Альянс) та успішно пройшла відбір і стала членом Альянсу, з одночасним запрошенням взяти участь у його роботах.

До відома:

    Альянс  має на меті сприяти та координувати співпрацю зацікавлених сторін на рівні ЄС для розробки, демонстрації та розгортання малих модульних реакторів (ММР) як життєздатного та конкурентоспроможного технологічного рішення для декарбонізації Європейської енергетичної системи в наступні роки. ММР можуть сприяти досягненню 90% скорочення викидів вуглецю до 2040р. та, водночас, підвищити стратегічну автономію та стійкість економіки ЄС. Альянс допоможе підтримати безпечний та економічно ефективний розвиток динамічного та інноваційного ланцюга ядерних поставок у Європі, сприятиме створенню великого внутрішнього ринку для ММР та створенню потужної промислової бази, відповідно до Плану промислових дій ЄС «Зелена угода»  і цілей Закону про нульову чисту промисловість.

    Подробиці представлені за посиланням: https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-industrial-alliance-small-modular-reactors_en

 

 

    Зважаючи на те, що специфіка діяльності корпорації «Укратомприлад» по багатьох напрямках співпадає з завданнями Альянсу, а участь в його діяльності надає можливість значно розширити горизонти діяльності та співпраці з іншими організаціями на міжнародному рівні, набути більш глибокий досвід роботи в сфері ядерної енергетики, прийнято рішення про участь в опитуванні, поданні заявки для набуття членства в Альянсі.

    Для  прийняття позитивного рішення з набуття членства в Альянсі заявники підписали відповідну Декларацію сумлінності та принциповості. До підписання Декларації Альянсу заявники надали Європейській Комісії всю відповідну інформацію, необхідну для оцінки відповідності критеріям прийнятності, зокрема таке:

 1. Демонстрація відповідної поточної або запланованої діяльності в ЄС або країні ЄЕЗ, яка є практично корисною для Альянсу в сферах, викладених у розділах Технічного завдання.
 2. Погодження з Програмою відповідності конкуренції (Декларація Альянсу).
 3. Відповідність правилам ЄС щодо захисту даних і дотримання безпеки конфіденційної інформації.
 4. Письмове зобов’язання щодо відсутності конфлікту інтересів, тощо.

    Корпорація «Укратомприлад» надала всі документи,  необхідні для оцінювання, зокрема, інформацію про поточну діяльність корпорації з питань, що входять до завдань Альянсу,  викладених у Технічному завданні, а також, підписала Декларацію. За результатами оцінки  наданих документів, Секретаріат Альянсу, наприкінці квітня цього року, повідомив корпорацію «Укратомприлад» про прийняття у членство до Альянсу, що надає можливість брати участь у майбутній роботі та діяльності, згідно з завданнями Альянсу. Відтак, Секретаріат запросив корпорацію «Укратомприлад», як члена Альянсу, взяти участь у першій Генеральній асамблеї, яка попередньо запланована на 29-30 травня 2024 р. в Брюсселі.

    Участь у Генеральній Асамблеї зарезервована виключно для членів Альянсу, як зазначено в Положенні про Альянс. Корпорація проінформувала Секретаріат Альянсу про згоду взяти участь у першій Генеральній асамблеї, на кій буде оприлюднено результати конкурсу, включаючи членів, сектори та географію проекту, детально описано структуру Альянсу, яка охоплюватиме Керівну Раду, Технічні робочі групи та Робочі групи на основі проектів.

    Програма заходу буде детально опублікована за наступним посиланнямhttps://events.nucleareurope.eu/first-general-assembly-of-the-european-industrial-alliance-on-smrs/

    Команда корпорації «Укратомприлад» охоче ділитиметься досвідом співпраці за глобальними проектами і триматиме у вирі подій свою аудиторію!

Закликаємо стежити за нашими новинами!

Корпорація «Укратомприлад» взяла участь в IX Міжнародній конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища»

    24-26 квітня 2024 р. у м. Славутич пройшла IX Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища».
    Тема конференції у 2024 році – «INUDECO. Ядерна енергетика: виклики безпеки в умовах війни». Конференція пройшла на платформі Zoom.

 

 

    Співробітники корпорації «Укратомприлад» взяли участь у даній конференції. З 2003 р. корпорація «Укратомприлад» активно працює над вирішенням проблемних питань, що стосуються систем радіаційного дозиметричного контролю та моніторингу, приладів та обладнання з безпечного поводження з радіоактивними відходами, виконує роботи з проектування, виготовлення, постачання та сервісного обслуговування в сфері ядерної енергетики та атомної промисловості. Зокрема, успішно реалізовано міжнародні проекти в сфері інноваційної теплоенергетики, що особливо постає актуальним в умовах воєнного часу.

    У зв’язку зі специфікою діяльності корпорації, особливу зацікавленість викликали доповіді в секціях:

 1. «Виклики безпеки та стійкості енергетичного сектору в умовах війни»
 2. «Стан НБК-ОУ та Зони відчуження ЧАЕС»
 3. «Інноватика у сфері енергетики: сталий розвиток, зелена енергетика, нові технології»
 4. «Екоцид: яким є вплив війни на довкілля в Україні».

    Вцілому, участь у конференції була цікавою та корисною для співробітників корпорації, дозволила ознайомитися з сучасними науковими досягненнями та практичним станом проблемних питань з експлуатації об’єктів атомної енергетики,  причому, особлива увага була приділена Запорізькій АЕС, відновленню навколишнього середовища та шляхам вирішення проблем, в умовах військового часу.

Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ). Контракт на постачання котельні 72012118С00003 (за підтримки USAID, Tetra Tech ES, Inc.)

    Продовжується успішна реалізація Проєкту енергетичної безпеки за контрактом  №72012118С00003 (замовлення на закупівлю 154-UCEM-1810-168 від 13.03.2024) між Постачальником – корпорацією «Українські атомні прилади та системи»  (УАП у консорціумі «Тепло-Експрес» разом з ТОВ “Монастирищенський котельний завод «Енергетик») та Замовником – Tetra Tech ES (США). Метою  Замовлення на закупівлю є забезпечення поновлення громадської інфраструктури теплопостачання м. Херсон, зруйнованої внаслідок ракетного обстрілу.

  

 

    17 квітня 2024 р. котел водогрійний KB-11,63 «ENERGETIK», виготовлений на заводі «Енергетик», доставлено в м. Херсон на майданчик, де проведено його встановлення, монтаж та введення в експлуатацію. Обладнання прийнято без зауважень щодо кількості та якості, про що складено та підписано представниками Tetra Tech ES, Реціпієнта – Міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» та УАП відповідний акт прийому-передачі.

 

    Станом на 22 квітня обладнання змонтовано на місці постійного (проєктного) розміщення.

Проєкт Міжнародної технічної допомоги (МТД). Європейська допомога Чорнобилю

    14 березня 2024 р.  підписано контракт №2023-32 між Замовником – Українським науково-технічним центром (УНТЦ ) та Підрядником – корпорацією «Українські атомні прилади та системи» (корпорація «Укратомприлад») «ПРОЕКТ B1 – ЗОНА ВІДЧУЖДЕННЯ B1-Лот-2: Автоматизована система контролю за нерозповсюдженням радіоактивного забруднення», який фінансується ЄС та реалізується в рамках Угоди про внесок ЄС «ПРОЕКТ ІСЯБ U4.01/18B – МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО (РАДІАЦІЙНОГО) МОНІТОРИНГУ НА КОМПЛЕКСІ «ВЕКТОР» ТА ПЗРВ «БУРЯКІВКА» (Проект №9702, реєстраційна картка проекту №4995).

 

 

    Підрядник, корпорація «Укратомприлад», в рамках проєкту, має закупити та поставити апаратне та програмне забезпечення автоматизованої системи радіаційного контролю, провести будівельно- монтажні роботи на КПП «Дитятки», «Лелев», «Паришев», «Діброва» та в Інформаційно – обчислювальному та телекомунікаційному центрі офісу ДСП «Екоцентр», здійснити інші пов’язані роботи, зокрема, не обмежуючись:

 • Забезпечення транспортування обладнання,
 • підготовка документації,
 • проведення метрологічної повірки,
 • розробка інструкцій з експлуатації,
 • здійснення монтажу, тестування та введення обладнання в експлуатацію,
 • здійснення, за необхідності, післяпродажного обслуговування, 
 • організувати  зустрічі та підготувати звіти протягом періоду реалізації, 
 • забезпечення навчання персоналу Кінцевго користувача.

 

 

    Варто зазначити, що загальною метою Проєкту U4.01/18B є підвищення радіаційної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження шляхом модернізації системи радіаційно-екологічного моніторингу (РЕМ) навколо комплексу «Вектор» та сховища «Буряківка» та систему радіаційного дозиметричного контролю (СРК) у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ). Метою Проекту U4.01/18B в частині підпроєкту B1 є вдосконалення існуючої системи радіаційного контролю в ЧЗВ.

 

 

    Для вдосконалення цієї системи Підряднику, корпорації «Укратомприлад», необхідно реалізувати наступні заходи:

 • Заміна застарілого обладнання СРК, призначеного для контролю персоналу та відвідувачів;
 • Технічне переоснащення існуючої системи індивідуального дозиметричного контролю (ІДК);
 • Заміна застарілого обладнання СРК для контролю транспортних засобів та вантажів на автоматизоване обладнання СРК для контролю транспортних засобів та вантажів на КПП «Дитятки», КПП «Паришів», КПП «Діброва», КПП «Лелів», з передачею інформації до ДСП «Екоцентр»;
 • Заміна застарілого складу мобільних (портативних) радіаційних вимірювачів.

Зустріч УАП, членів Торгово-промислової палати України (ТПП України) та Американо-української ділової ради (USUBC) з USAID Можливості для бізнесу та співпраці

    Корпорація «Укратомприлад» (УАП) з початку свого заснування ефективно співпрацює та є  постійним членом Торгово-промислової палати України (ТПП України), метою якої є сприяння розвитку та конкурентоспроможності українського бізнесу на світових ринках, зокрема, надання українським та іноземним підприємцям ділової та юридичної інформації, організація семінарів, конференцій, виставок в Україні і за кордоном, забезпечення ділових переговорів з економічних питань.

    УАП неодноразово використовувала допомогу ТПП України та брала участь в організованих нею семінарах, конференціях та виставках, що  надавало можливість  для розширення бізнесу та співпраці з українськими та іноземними партнерами.

    Так, 5 березня цього року УАП взяла участь у зустрічі членів ТПП України та Американо-Української ділової ради (USUBC) з USAID.

 

 

    Під Час зустрічі представники USUBC ознайомили учасників зі стратегічними  пріоритетами та планами USAID, досвідом у допомозі з подолання наслідків природних лих та воєнних конфліктів, розповіли про умови співпраці  та надали відповіді на питання учасників.

    Досвід USAID є життєво важливим для України у цілому та, зокрема, для українських підприємців, оскільки отримана інформація надає прозорі та ефективні шляхи для співпраці та відновлення України в цей важкий час.

Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ). Контракт на постачання газової мобільної котельні (за підтримки USAID, Tetra Tech ES, Inc.)

    11 січня 2024 року  між Замовником – компанією Tetra Tech ES, Inc. (“Tt” USA) та Підрядником – корпорацією «Українські атомні прилади та системи» (корпорація «Укратомприлад»), Лідером консорціуму, включаючи ТОВ «НАВІТАС», укладено Угоду №154-UCEM-1810-143 про постачання газової мобільної котельні потужністю 1640 кВт (КУМ.Б-В1.64) згідно з ТУ У 25.3-37833334-002.2013 (установка котельної модульної без модуля будівлі 1 640 кВт). 

 

 

    Ця Угода укладена в рамках  проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги Україні від Уряду США та спрямована на впровадження Проєкту енергетичної безпеки (реєстраційна картка проєкту №3944, видана Міністерством економічного розвитку та торгівлі України 5 жовтня 2018 року).

    Матеріали та обладнання за цією Угодою та відповідно до тендерної документації (зокрема: мобільна котельня, котел, насос, генератори, вентилі, труби та аксесуари, димоходи, ізоляція, кабелі тощо) мають бути розроблені, виготовлені та поставлені відповідно до чинних українських законів, стандартів та нормативних актів, а також мають відповідати  вимогам європейських та міжнародних стандартів.

 

 

    Станом на 21 березня цього року блоки нової, замовленої в рамках Угоди газової мобільної котельні, повністю готові до відвантаження. З Кінцевим користувачем – МКП «Херсонтеплоенерго» обговорені питання подальшої роботи щодо доставки мобільної котельні, її монтажу та введення в експлуатацію. На цей час Кінцевим користувачем здійснюються підготовчі роботи  для приєднання усіх необхідних зовнішніх мереж для проведення пуско -налагоджувальних робіт.

    На цьому тижні заплановано навчання представників МКП «Херсонтеплоенерго» та підрядника, який безпосередньо буде виконувати монтажні та пуско-наладжувальні роботи у виробника цього обладнання в Київській області. У зв’язку з безпековою ситуацією доставка готових модулів котельні на запланований майданчик буде відбуватися двома чергами, починаючи з 01.04.2024 року.

Працюємо далі!

Співпраця Корпорації «Укратомприлад» з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ

    Корпорацією «Укратомприлад» (УАП) з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ/(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) укладено 2 договори на закупівлю товарів

    З початком російської загарбницької війни в лютому 2022 року GIZ швидко та гнучко адаптувала свою роботу. Відтоді компанія підтримує Україну на трьох рівнях: по-перше, це організація надійного забезпечення людей, наприклад, електроенергією, ліками та тимчасовим житлом, а також оснащення служб надзвичайних ситуацій та підрозділів пожежної охорони; по-друге, GIZ дивиться в майбутнє і бере участь у відбудові країни, яка вже розпочинається; по-третє, GIZ продовжує надавати консультаційну підтримку з проведення реформ, які повинні забезпечити наближення України до Європейського Союзу (ЄС). Слід зазначити, що це перший досвід  корпорації у співпраці з GIZ. Компанія працює в Україні з 1993 року, зокрема, над реформою державного управління, сталим економічним розвитком, енергоефективністю та захистом клімату.

 

 

19 березня 2024 р. УАП уклала Договір на закупівлю Модульної котельні.

    Закупівля товару за Договором здійснюється за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги (Проект МТД) №2020.9051.2 «Підтримка структурних перетворень у вугільних регіонах України», зареєстрованого Секретаріатом Кабінету Міністрів України (реєстраційна картка проекту (програми) №4964-01 від 14.03.2023).

Предмет закупівлі – Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт (БМК Paskal 200 А) в наступній комплектності:

1) будівля котельні: модульна, придатна для транспортування;

2) Котли: Котел Paskal DUO Pellet 99-860, 2 шт, Теплопродуктивність 99 кВт, ККД 86% регулювання потужності (модуляція подачі палива та повітря), %: 30 – 100 площа теплообмінних поверхонь, 9,3 м.кв Об’єм оперативного бункера, 1 м3 Наявність протипожежної системи;

3) Гідравлічна система та холодне водопостачання (ХВП);

4) Система видалення та очищення димових газів;

5) Електропостачання та автоматика котельні;

6) Автоматика управління котельні;

7) Вентиляція котельні.

Строк дії даного Договору до 24.06.2024.

 

12 березня 2024 р. УАП уклала Договір на закупівлю бойлерів.

    Закупівля товару за Договором здійснюється за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги (Проект МТД) №2019.1813.5 «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України», зареєстрованого Секретаріатом Кабінету Міністрів України (реєстраційна картка проекту (програми) №4314- 04 від 11.09.2023),

Предмет закупівлі – бойлери

 1. Водонагрівач на 50 л/Boiler 50 І (Бойлер DJOUL SMS-Y33 50L-DRY). 

Об’єм бака: 50 л; Тип тена: сухий; Магнієвий анод: так, в наявності; Кількість елементів, що нагрівають: 2 шт.; Потужність нагріву води: 2,0 кВт; Управління: механічне; Матеріал бака: сталь із емалевим покриттям; Регулювання температури: так; Час нагріву: 1,5 години; Маса без води: 17,27 кг; Країна походження: Китай.

 1.  Водонагрівач на 100 л/Boiler 100 І (Бойлер DJOUL SMS-Y33 100L-DRY).

Об’єм бака: 100 л; Тип тена: сухий; Магнієвий анод: так, в наявності; Кількість елементів, що нагрівають: 2 шт.; Потужність нагріву води: 2,0 кВт; Управління: механічне; Матеріал бака: сталь із емалевим покриттям; Регулювання температури: так; Час нагріву: 3,0 години; Маса без води: 26,11 кг; Країна походження: Китай.

 Строк дії даного Договору до 30.04.2024.

Постачання модульної котельні тепловою потужністю 1,64 МВт в місто Херсон

На початку 2024 року Консорціум «Тепло-Експрес» у складі Корпорації «Укратомприлад» (Лідер) та ТОВ «Навітас» було визнано переможцем тендеру на постачання модульної котельні тепловою потужністю 1,64 МВт в місто Херсон. Тендер проводила компанія Tetra Tech, яка діє від імені USAID.

Нова котельня КУМ.Б-В1.64 призначена для відновлення пошкодженої обстрілами та затопленої дніпровськими водами котельні, яка розташована на вулиці Воронцовська, 2. 

 

КУМ.Б-В1.64 загальний вигляд 19.01.2024

 

Модульна котельня КУМ.Б-В1.64 складається з двох котлових модулів, в основі яких є сталеві триходові водогрійні котли NAVI 820 з газовими пальниками BALTUR (Італія) та відповідною обв’язкою, та двох технологічних модулів, в яких розміщене допоміжне обладнання (насоси, теплообмінники, баки, системи водопідготовки та димовидалення, а також необхідна арматура). Крім цього, в складі нової котельні передбачено системи повної автоматизації (котельня буде працювати в автоматичному режимі без присутності персоналу), відповідної системи пожежної безпеки, тощо. 

До того ж, автономність нової котельні буде підтримувати власний дизель-генератор з системою автоматичного запуску. 

Слід відмітити, що, згідно з умовами тендеру та підписаного з організатором контракту, всі роботи будуть виконані за 60 календарних днів!

24 січня 2024 року генеральний директор Корпорації «Укратомприлад», Валерій Петренко, разом з керівниками профільних департаментів (Дмитром Шанюком та Володимиром Чернокрилюком) відвідали місто Херсон. Під час цього відрядження вони познайомилися з керівництвом МКП «Херсонтеплоенерго», побували безпосередньо на існуючій котельні, де буде встановлено нове обладнання та налагодили діловий зв’язок з керівником місцевої компанії, яку буде залучено для виконання робіт в самому Херсоні. 

Після опрацювання та обговорення всіх аспектів реалізації даного проєкту, Консорціум «Тепло-Експрес» приступив до виконання проєктних робіт та виготовлення модулів нової котельні. 

Встановлення тарифів на теплову енергію (виробництво та постачання теплової енергії), що виробляється Корпорацією «Укратомприлад»

    За результатами розгляду заяви Корпорації «Укратомприлад» від 28 грудня 2023 р., Виконавчим комітетом Остерської Міської Ради Чернігівського району Чернігівської області на підставі чинного законодавства, що стосується тарифів на теплову енергію (виробництво та постачання теплової енергії), вирішено встановити Корпорації «Укратомприлад» наступні тарифи на теплову енергію, що виробляється на установці з використанням альтернативних джерел енергії за адресою: вул. Б. Хмельницького, 66-Б, м. Остер Чернігівського району Чернігівської області:

 • на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у розмірі 4 040,84 грн/Гкал (з ПДВ);
 • на теплову енергію для потреб населення у розмірі 2 266,70 грн/Гкал (з ПДВ).

 

 

    Законодавчо обґрунтований розмір тарифів сприяє справедливої оцінці зусиль та витрат Корпорації «Укратомприлад» у забезпеченні громади м. Остер життєво важливою складовою комфортного проживання – теплом в їх домівках.

Відгук про успішне завершення проєкту з компанією TetraTech ES, Inc.

    Корпорація «Укратомприлад», виступаючи Лідером Консорціуму «Тепло-Експрес», до складу якого входять провідні українські компанії ТОВ «Монастирищенський котельний завод «Енергетик», ТОВ «АТОНМАШ», ТОВ «НАВІТАС», ТОВ «АРГУС-СЕРВІС», ТОВ «ПРОСПЕЦІНЖИНІРИНГ», успішно завершила Контракт щодо підвищення енергетичної безпеки України. Даний проєкт виконувався за посередництвом міжнародного постачальника консалтингових інженерних послуг Tetra Tech, Inc., за підтримки USAID.

    Контракт передбачав виробництво та поставку блочно-модульних твердопаливних  котельних у кількості 31 шт., до міст України: Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Львів, Чернігів, Суми, Луцьк  та Полтава.

 

Відгук про успішне завершення проєкту з компанією TetraTech ES, Inc

 

    У заплановані календарним планом стислі терміни, виробниками повністю виконані головні вимоги Технічної специфікації до Проєкту, роботи успішно прийняті Кінцевим Користувачем. В Умовах сьогоденного воєнного часу та дефіциту електроенергії виконання контракту є дуже актуальним для забезпечення теплопостачання населення України, надасть доступ до надійних, стійких, економічно-ефективних і сучасних джерел енергії, як в нормальних умовах, так і в умовах особливого або надзвичайного стану.

Show Buttons
Hide Buttons