Home ⁄ Archive by Category "Новини"

Фахіці корпорації «Укратомприлад» відвідали об’єкти поводження з РАВ на 4-х ДМСК ДК «Укр ДО «Радон»

З листопада 2018 року по лютий 2019 р. фахівці корпорації «Укратомприлад»,  експерти консорціуму, в рамках виконання Завдань 1-2 Проекту ЄК U4.01/14C «Комплексна оцінка безпеки об’єктів  поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються Державною корпорацією «Українське державне об’єднання «Радон», і проектування реабілітації для конкретних об’єктів», здійснили візити  на відособлені об’єкти  поводження з РАВ, що входять до складу Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» (надалі – ДК «Укр ДО «Радон»), яка є Кінцевим Користувачем контракту на надання послуг міжнародної технічної допомоги ЄС. Візити здійснено на окремі майданчики поводження з РАВ України, а саме:

–              ДСП Харківський ДМСК

–              ДСП Дніпропетровський ДМСК

–              ДСП Одеський ДМСК

–              ДСП Київський ДМСК

Мета відвідання: ознайомлення з ключовими особливостями існуючої ситуації щодо поводження з РАВ на майданчиках ДМСК для узагальнення результатів і перевірки достовірності наявних даних і документів, вироблення рекомендацій та  висновків щодо заходів, які бажано реалізувати найближчим часом, а також – попереднього аналізу невизначеностей і їх впливу на майбутні оцінки безпеки і розробку стандартних технічних рішень в рамках проекту.

Увага фахівців зосередилася на дослідженні, зокрема:

–              Інженерно-геологічної характеристики майданчиків проблемних РАВ

–              Фізико-географічних характеристик території

–              Характеру використання земельних ресурсів, що знаходяться в санітарно-захисній зоні

–              Демографічних даних найближчих населених пунктів

–              Технічного стану сховищ Рідких радіоактивних відходів (РРВ), Твердих радіоактивних відходів (ТРВ), інших споруд ДМСК Радон

–              Нуклідного стану сховищ РАВ

–              Основних технологічних процесів

а також – отримання загальних відомостей про майданчики проблемних РАВ

Наступним кроком виконання ознайомчо-дослідницьких робіт стане відвідання фахівцями консорціуму з проекту ДСП Львівського ДМСК, яке попередньо заплановане на березень 2019 року.

Відтак, актуальні завдання пріоритетної важливості для усіх учасників проекту будуть реалізовані у повному обсязі. В свою чергу, це забезпечить поступовий перехід до виконання наступних, не менш вагомих Завдань проекту, а саме – Комплексної  Оцінки безпеки  і розробку Стандартизованого Технічного рішення з проекту.

Нагадамо, що загальною метою даного проекту  міжнародної технічної допомоги –  є впровадження комплексних оцінок безпеки для п’яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «РАДОН» і розробка заходів щодо відновлення та реабілітації для проблемних сховищ.

Корпорація «Укратомприлад» отримала черговий сертифікат якості ISO 9001:2015, виданий TÜV Thüringen e.V.

Корпорація «Укратомприлад» вкотре успішно пройшла процедуру аудиту ТІС, органу з сертифікації систем та персоналу TÜV Thüringen e.V., і підтвердила високий стандарт системи якості, запроваджений з 2003 року. За результатами аудиту корпорація отримала черговий сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 – єдиний документ на відповідність нормам безпеки, який дає впевненість у безпеці продукції та послуг, яку отримує споживач та підтверджує прозорість виробничих процесів, побудованих на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на навколишнє середовище. Це візитна карта діяльності корпорації.

Слід зазначити, що впровадження системи управління якістю – стратегічне рішення корпорації «Укратомприлад», один із чинників, який допомагає не тільки продовжувати активну діяльність, але й стати одним із найсильніших у своїй галузі не тільки в Україні, а й поза її межами.

Корпорація «Укратомприлад» завжди прагнула підтримувати репутацію постачальника конкурентоспроможної і якісної продукції в контексті внутрішнього і зовнішнього ринків. І поки їй це вдається. Сертифікати ISO можуть отримати компанії різних профілів і галузей, але тільки, якщо вони зможуть продемонструвати експертам відповідальність і тотальний контроль за якістю випущених товарів і послуг. Сертифікат, звісно, не встановлює стандарти якості окремих конкретних товарів чи послуг, але він визначає ефективність організації виробництва і управління, від яких, власне, і залежить якість.

Отримання сертифікату якості ISO 9001:2015 допомагає корпорації «Укратомприлад» вирішити цілу низку завдань в рамках перспективної діяльності, а саме:

 • Підвищити якість продукції та послуг і отримати позитивну оцінку та прихильність клієнтів;
 • Підвищити конкурентоздатність як на ринку України, так і за її межами;
 • Налагодити взаємовідносини з іноземними партнерами у виконанні міжнародних проектів;
 • Отримати переваги щодо участі у міжнародних тендерах;
 • Підвищити прозорість управління діяльністю корпорації;
 • Впровадити механізм постійного вдосконалення системи управління і підвищення ефективності роботи фахівців на всіх рівнях.

Сфера дії сертифікату якості ISO 9001:2015 розповсюджується на такі види діяльності, як проектування та розробка, організація виробництва, впровадження, поставка та сервіс:

 • приладів та пристроїв для радіаційного, екoлогічного контролю та моніторингу,
 • автоматизованих інформаційно-діагностичних та керуючих систем радіаційного та екологічного контролю,
 • автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та сповіщення,
 • пристроїв для безпечного кондиціонування, тимчасового зберігання та транспортування радіоактивних відходів.

Якість продукції та процесів системи менеджменту якості вище керівництво корпорації «Укратомприлад» розглядає як головну умову отримання прибутку, стабільності економічного положення і розвитку суспільства в інтересах споживачів, партнерів, персоналу, акціонерів та всіх зацікавлених сторін у виробництві конкурентоспроможних продуктів і послуг.

Корпорація «Укратомприлад» розпочала реалізацію міжнародного проекту з оцінки безпеки майданчиків поводження з радіоактивними відходами ДК «Укр ДО «Радон».

Відтак, 30 січня 2019 року відбулася перша технічна нарада представників консорціуму проекту з Кінцевим Користувачем, Державною корпорацією “Українське державне об’єднання” Радон” (ДК «Укр ДО «Радон»), Державними міжобласними спеціалізованими комбінатами, які входять до складу ДК «УкрДО «Радон» (ДМСК),  за участі технічних фахівців, ключових і не ключових експертів проекту (від корпорації «Укратомприлад», Brenk, DMT та Plejades).

Тема технічного семінару присвячена аналізу даних для оцінки безпеки сховищ РАВ на майданчиках «Радон» в Україні. Серед матеріалів, присвячених даній тематиці, слід зазначити наступні розглянуті на технічному семінарі, презентації:

 • Аналіз даних для оцінки безпеки;
 • Огляд інформації, наданої ДК «УкрДО «Радон» щодо повноти та відповідності з «Керівництвами щодо переоцінки безпеки існуючих сховищ/захоронень відходів та критеріїв прийняття рішень щодо подальших заходів на цих об’єктах» ;
 • Обговорення методів управління невизначеностями для підходів до вилучення РАВ
 • Міжнародний досвід з вилучення відходів зі старих сховищ або з приповерхневих сховищ відходів, які не відповідають вимогам (на прикладі німецького сховища Ассе, міжнародного досвіду з вилучення та переробки радіоактивних відходів у Канаді, Угорщині, Словаччині, Франції та Естонії) ;
 • Аналіз технічних рішень з вилучення радіоактивних відходів зі сховищ та запропонований інженерний підхід.

Головною метою технічного семінару з проекту було обговорення інформації від Кінцевого користувача, обмін попередніми результатами та обговорення наступних кроків для просування проекту.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

 • Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків п’яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон» (Київський, Харківський, Дніпропетровський, Одеський та Львівський ДМСК) і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;
 • Передача ДК «УкрДО «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;
 • Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробка звіту з типовими технічними рішеннями, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обгрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

Корпорація «Укратомприлад» продовжує реалізацію міжнародного екологічного проекту на Тернопільщині

Корпорація «Укратомприлад» продовжує реалізацію в місті Тернопіль екологічного проекту з переоснащення місцевої котельні. Фінансову  підтримку проекту забезпечують започаткований країнами ЄС інвестиційний фонд «Північна екологічна фінансова корпорація» («Nordic Environment Finance Corporation» – NEFCO) і урядове Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Swedish International Development Cooperation Agency – SIDA); замовником виступило комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Спеціалістами корпорації розроблений робочий проект реконструкції в м. Тернопіль котельні по вул. Купчинського 14а з переведенням її на біопаливо, який отримав позитивний експертний висновок наукової виробничої фірми «Інпроект».

На теперішній час всі роботи виконуються Корпорацією згідно з графіком. Окремо слід зазначити, що оскільки проектом передбачені передові рішення спалювання біопалива, які суттєво зменшать витрати природнього газу, в існуючих економічних умовах він має першочергове значення для місцевої громади.

Оголошення про намір зміни тарифів на теплову енергію для споживачів Корпорації «Укратомприлад»

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390, Корпорація “Укратомприлад” інформує про намір перегляду діючих тарифів на теплову енергію.

Тарифи на теплову енергію для Корпорації “Укратомприлад” були встановлені рішенням сесії Остерської міської ради від 02.02.2018 №586 та діють до 01.01.2019 року.

Запропоновані тарифи на теплову енергію розраховані відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання».

Зміна розміру тарифів для бюджетних установ та населення, що діють і запропоновані, представлено в таблиці:

Один. виміру Діючі з 01.02.2018 Запропоновані збільшення
Тариф на теплову енергію:
для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету грн./Гкал з ПДВ 1803,28 1820,92 0,98
для потреб населення грн./Гкал з ПДВ 1345,43 1346,69 0,09

Зауваження та пропозиції з питань, що стосуються зміни розміру тарифів приймаються на адресу Корпорації «Укратомприлад»: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152, оф. 224 або за телефоном (044) 501-61-78 включно до 11 січня 2019 року.

Мешканцям міста Остер точно в термін подано тепло

З 2015 року Корпорація «Укратомприлад», будучи учасником програми Державно-приватного партнерства (ДПП) з територіальною громадою м. Остер Чернігівської області з виробництва та постачання теплової енергії, виконала переоснащення місцевої котельні, встановивши у ній котли на твердому паливі і побудувавши нову ділянку теплотраси. В цьому році Корпорація успішно виконала всі необхідні заходи і програми для підготовки котельні та тепломереж міста до експлуатації в новому опалювальному сезоні 2018 – 2019.
Згідно з розпорядженням виконавчого комітету Остерської міської ради № 71-р від 12 жовтня 2018 року «Про початок опалювального сезону 2018-2019» і відповідно до вимог санітарно-температурних норм Корпорація «Укратомприлад» 16 жовтня 2018 р. розпочала подачу тепла в приміщення бюджетних організацій, шкіл, лікарень та житлового фонду м. Остер.
Нагадаємо, що в рамках підготовчих заходів Корпорацією «Укратомприлад» раніше були виконані наступні роботи:
– заміна 65 метрів старих мережевих труб;
– технічне обслуговування теплотраси (чистка колодязів, підтяжка болтових з’єднань, набивка ущільнень, тощо) та її гідравлічні випробування;
– водно-хімічне промивання котлів.

Корпорація «Укратомприлад» продовжує вивчення технологій для затвердіння РРВ.

 11 жовтня фахівці корпорації «Укратомприлад» спільно з колегами з компанії CHEMCOMEX (Чеська Республіка) взяли участь у засіданні Ради заступників головних інженерів атомних станцій України, у компетенції яких знаходяться питання поводження з РАВ. Засідання проходило на базі ВП ДП «НАЕК «Енергоатом» « Науково-технічний Центр» у м. Одесі.

Основною метою участі в засіданні була презентація технології, обладнання та досвіду проведення робіт з іммобілізації фільтруючих матеріалів і шламів з використанням геополімерної матриці компанії CHEMCOMEX. Фахівці атомних станцій високо оцінили досвід проведених робіт і розглянули можливість впровадження даної технології на АЕС України.

CHEMCOMEX – це чеська компанія, яка займається наданням комплексних інжинірингових послуг в області ядерної енергетики. У тому числі фахівцями CHEMCOMEX була розроблена і впроваджена технологія з затвердіння РРВ на атомних станціях Чехії, Угорщини та Словаччини.

У Кам’янському відбулися публічні семінари для персоналу проммайданчика колишнього ВО «ПХЗ»

25 вересня делегація Корпорації взяла активну участь у проведенні в м. Кам’янське Дніпропетровської області семінару з питань реалізації проекту Європейської Комісії «Екстрені заходи ліквідації аварійного стану проммайданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ).

Це підприємство запущено в 1948 році і на його потужностях отримано уран для першої радянської атомної бомби і аж до 1991 року там витягувалися солі урану з уранових руд і їх концентратів, що доставлялися з республік СРСР, країн РЕВ, Франції та Іспанії. Особливістю об’єкту є те, що його діяльність проходила в обстановці особливої секретності і тільки в 2001 році з’явилася можливість отримати первинну інформацію щодо екологічної ситуації на майданчику. З тієї ж причини на сьогодні відсутня нормативно-технічна документація щодо поводження з радіоактивними відходами, утвореними за період його найбільш активної роботи і складованими в т.зв. хвостосховищі на території підприємства. При цьому перші такі сховища навіть не мали спеціального гідроізоляційного захисту і розташовувалися в заплаві Дніпра.

Таким чином, рік тому під егідою Європейської Комісії був запущений проект «Екстрені заходи ліквідації аварійного стану проммайданчика колишнього уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод». Фінансування проекту передбачено в обсязі 3,5 млн. євро, а для його реалізації був створений консорціум під егідою шведської фірми «Фасілія» («Facilia AB»), до складу якого включена корпорація «Укратомприлад».

Завданням проведеного у вересні семінару було досягнення однієї з ключових цілей зазначеного проекту ЄС, а саме – навчання працівників підприємств, розташованих на території колишнього ПХЗ, правилам, методам і засобам мінімізації шкідливого впливу на організм людини радіації, осередки якої й досі мають місце на проммайданчику колишнього ПХЗ. Лідируючим спікером заходу був ключовий експерт консорціуму «Фасілія» Ерік Хоуел, який окреслив важливість проекту, спрямованого, в першу чергу на забезпечення безпеки населення регіону.

Від корпорації «Укратомприлад» доповідачами на семінарі були експерти Сергій Томусяк і Олександр Пушкаш. У доповідях представників корпорації «Укратомприлад» було відзначено наявність унікального багаторічного досвіду практичної роботи фахівців Корпорації в сфері ядерної та радіаційної безпеки, в інжиніринговому супроводі масштабних і довгострокових проектів забезпечення ядерної безпеки територій, в першу чергу в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Було підкреслено, що зазначені фактори стануть запорукою ефективної роботи всього Консорціуму, гарантією якісного виконання міжнародного проекту ЄС та, в кінцевому рахунку, досягнення цілей глобального поліпшення екологічної обстановки в одному з проблемних промислових регіонів України.

Корпорація “Укратомприлад” завершила підготовку до опалювального сезону в м. Остер

Корпорація “Укратомприлад” завершила виконання всіх необхідних заходів для підготовки котельні та тепломереж міста Остер до опалювального сезону 2018 – 2019. В рамках підготовчих заходів були виконані наступні основні роботи:

1) Проведена водно-хімічна промивка котлів
2) Виконано Технічне обслуговування теплотраси (чистка колодязів, підтяжка болтових з’єднань та часткова набивка сальникових ущільнень на засувках та інше)
3) Замінено 65 метрів старих мережевих труб
4) Проведені гідравлічні випробовування теплотраси
5) Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (манометрів, термометрів)

Наразі, перед початком опалювального сезону 2018-2019 р.р. всі вказані підготовчі роботи завершено, котельня та тепломережі готові до експлуатації.

 

Для довідки: Корпорація “Укратомприлад” є учасником програми Державно-приватного партнерства (ДПП) з територіальною громадою м. Остер Чернігівської області по виробництву та постачання теплової енергії. В рамках договору про спільну діяльність Корпорація виконала переоснащення котельні шляхом встановлення котлів на твердому паливі та побудувала нову діяльнку теплотраси.

 

14 вересня 2018 року відбувся Міжнародний екологічний форум

14 вересня 2018 року, працівники Корпорації «Укратомприлад» відвідали Міжнародний екологічний форум, організаторами якого виступили громадські організації “Живу в гармонії” та “Нова українська спільнота”.

Форум проводився з метою об’єднання представників держави, винахідників та науковців, промислових підприємств для обговорення питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів (будівництво очисних споруд повітря та води; ефективної переробки відходів; впровадження альтернативних джерел енергії; вирощування органічної продукції за доступною для населення ціною). За результатами дискусій визначалися орієнтири щодо економічно вигідних та інноваційних рішень у сталому розвитку по даній тематиці та, відповідно, залучення інвестицій для можливості реалізації прийнятих рішень.

 

Завдяки Діловій частині форуму представники Корпорації мали нагоду обговорити проблемні питання екології  з провідними експертами та ознайомитися з Програмами України, Канади, Японії, Німеччини. Особливо варто відмітити інформативні презентації інноваційних рішень та технологій потенційним клієнтам та інвесторам, що були представлені на Виставковій частині Форуму.

 

Форум надав можливість учасникам з перших уст дізнатися про нові розробки та рішення для збереження екології та продемонструвати свою продукцію та технології на території expo-зони і тим самим – налагодити відносини з представниками різних сфер бізнесу.

Проведення заходу було  приурочене до Міжнародного дня охорони озонового шару (International Day for the Preservation of the Ozone Layer).

Show Buttons
Hide Buttons