Home ⁄ 2019 ⁄ Березень

28 березня 2019 р. корпорація «Укратомприлад» провела технічну нараду Робочої групи проекту U4.01/14С (оцінка безпеки майданчиків поводження з радіоактивними відходами ДК «Укр ДО «Радон»).

28 березня 2019 року відбулася чергова технічна нарада Робочої групи проекту U4.01/14С, за участі представників консорціуму та широкого кола зацікавлених сторін, а саме: Бенефіціару, Державного Агенства зони відчуження (ДАЗВ), Кінцевого Користувача – Д ержавної корпорації “Українське державне об’єднання ” Радон” (ДК «Укр ДО «Радон»), Державних міжобласних спеціалізованих комбінатів, які входять до складу ДК «УкрДО «Радон» (ДМСК), технічних фахівців, ключових і не ключових експертів проекту (від корпорації «Укратомприлад», Brenk, DMT та Plejades), експертів Спільного офісу підтримки JSO, представників Регулятора, інших зацікавлених сторін проекту.

Технічна нарада підбила підсумки роботи в рамках виконання Завдання 2 з проекту U4.01/14С, а саме – аналіз вхідних даних для виконання оцінки безпеки і розробки типових технічних рішень, та окреслила основні напрямки роботи щодо поточних та майбутніх Завдань проекту для координації наступних кроків.

До уваги учасників було представлено наступні презентації:

 • Загальні характеристики та ключові особливості існуючої ситуації на майданчиках ДМСК;
 • Достатність наявних вихідних даних для цілей проекту;
 • Рекомендації щодо можливих способів отримання відсутніх даних;
 • Попередній аналіз невизначеностей і їх впливу на оцінки безпеки і розробки стандартних технічних рішень в рамках проекту;
 • Результати раніше реалізованих або поточних національних і міжнародних проектів;
 • Аналіз набору спеціалізованих комп’ютерних кодів, які використовуються ДK «УкрДо «Радон» для оцінки безпеки;
 • Попередні висновки щодо заходів на майданчиках ДМСК;
 • Аналіз ризиків проекту;
 • Комплексна Оцінка безпеки і Завдання 5: Стандартизоване/уніфіковане Технічне рішення, Рекомендації.

Отже, за результатами розгляду і обговорення наявної підсумкової інформації від Консультанта, актуальних Завдань пріоритетної важливості для Бенефіціарів та Кінцевих користувачів, обміну попередніми результатами, успішно досягнуто головну мету технічної наради з проекту – чітке визначення наступних кроків для просування проекту. Технічні наради, ініціатором яких виступає Корпорація «Укратомприлад», це дієвий інструмент забезпечення врахування думки кожного експерта і формування та реалізації спільної стратегії для успішної реалізації кожної наступної Задачі проекту. Відтак, до процесу організації і проведення спільних технічних нарад корпорація підходить з усією серйозністю.

Матеріали технічної наради увійшли в основу сформованого Звіту з Завдання 2, який вже скеровано Бенефіціару та Кінцевому Користувачу на розгляд та затвердження.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

 • Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків п’яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон» (Київський, Харківський, Дніпропетровський, Одеський та Львівський ДМСК) і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;
 • Передача ДК «УкрДО «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;
 • Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробка звіту з типовими технічними рішеннями, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обгрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

Фахівці корпорації «Укратомприлад» здійснили ознайомчий візит будівельного майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з вітчизняних атомних електростанцій

Як відомо, на теперішній час Україна вивозить відпрацьоване паливо з Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС на тимчасове зберігання до Росії, на що витрачає 150-200 мільйонів доларів щороку. 7 червня 2017 Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 380-р “Про затвердження проекту «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». Підрядником в частині надання технології зберігання та виробництва ексклюзивного обладнання є американська компанія «Holtec International», функцію експлуатації сховища покладено на ДП “НАЕК “Енергоатом”. Підрядником виступає компанія ПрАТ “Укренергомонтаж”. Введення ЦСВЯП в експлуатацію заплановано на березень 2020 року.
Важливим питанням при експлуатації ЦСВЯП є підтримання високого рівня радіаційної безпеки у процесі виконання технологічних операцій, автоматизований безперервний моніторинг оперативної ситуації на об’єкті, а також попередження виникненню аварійних ситуацій. Це завдання покладається на систему радіаційного контролю (СРК).
У лютому 2019 року корпорація “Укратомприлад” заключила договір з компанією ПрАТ “Укренергомонтаж” на розробку та впровадження СРК ЦСВЯП. У рамках договору будуть виконані роботи з розробки проектних рішень, експлуатаційної документації, підготовки до введення об’єкту автоматизації в дію, підготовки персоналу, пусконалагоджувальні роботи, шеф-монтаж та випробування.
З метою підвищення ефективності контролю радіоекологічного стану навколишнього природного середовища в Чорнобильській зоні відчуження дані з системи СРК ЦСВЯП будуть інтегровані до комплексної системи радіаційного моніторингу і раннього попередження (КСРМіРП), яку було розроблено та введено в дію корпорацією “Укратомприлад” у 2011 році.
Таким чином, участь у вказаному проекті є одним із пріоритетних напрямів діяльності корпорації «Укратомприлад». Керівництво Корпорації висловило побажання укріплення та подальшого розвитку довготривалої взаємовигідної співпраці з НАЕК “Енергоатом”.

Корпорація «Укратомприлад» на Тернопільщині

18 березня 2019 року в Тернополі Корпорація «Укратомприлад» розпочала монтажні роботи в рамках проекту з переведення на біопаливо місцевої котельні по вулиці Купчинського, 14А. Масштабний енергозберігаючий проект передбачає застосування сучасної технології, що дозволить місцевій громаді суттєво знизити комунальні витрати.
На етапі, що розпочався, найближчим часом Корпорація здійснить монтаж та підключення обладнання (в т.ч. допоміжного), а також електричної частини і системи автоматизації. Крім того, об’єкт буде обладнано сучасною пожежною сигналізацією і системами автоматичного пожежогасіння. При цьому будуть встановлені внутрішні герметичні протипожежні двері і змонтований запасний аварійний вихід з будівлі.
Враховуючи багаторічний досвід та сталі корпоративні традиції, під час виконання вказаних робіт Корпорація «Укратомприлад» забезпечуватиме неухильне дотримання високих стандартів безпеки на виробничому майданчику.
В подальших планах Корпорації – пусконалагодження, навчання персоналу, техніко-екологічні випробування та, нарешті, введення об’єкта в експлуатацію для тернопільчан. Отже, слідкуйте за новинами і, як то кажуть, «не перемикайтесь»!

Фахіці корпорації «Укратомприлад» відвідали черговий об’єкт поводження з РАВ – Львівський ДМСК ДК «Укр ДО «Радон»

У березні 2019 року фахівці корпорації «Укратомприлад» та міжнародні експерти консорціуму Проекту ЄК U4.01/14C «Комплексна оцінка безпеки об’єктів поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються Державною корпорацією «Українське державне об’єднання «Радон», і проектування реабілітації для конкретних об’єктів», завершили візити на відособлені об’єкти поводження з РАВ, що входять до складу Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» (надалі – ДК «Укр ДО «Радон»), здійснивши заключний візит на Львівський ДМСК.

Відтак, актуальні завдання пріоритетної важливості в рамках виконання Завдання 2 з проекту для усіх учасників та зацікавлених сторін, реалізовані у повному обсязі. В свою чергу, це забезпечило поступовий перехід до виконання наступних, не менш вагомих Завдань проекту, а саме – Комплексної Оцінки безпеки і розробку Стандартизованого Технічного рішення з проекту.

Мета відвідання Львівського ДМСК: ознайомлення з ключовими особливостями існуючої ситуації щодо поводження з РАВ на майданчику ДМСК для узагальнення результатів і перевірки достовірності наявних даних і документів, вироблення рекомендацій та висновків щодо заходів, які бажано реалізувати найближчим часом, а також – попереднього аналізу невизначеностей і їх впливу на майбутні оцінки безпеки і розробку стандартних технічних рішень в рамках проекту.

Увага фахівців зосередилася на дослідженні:

 • Інженерно-геологічної характеристики майданчиків проблемних РАВ
 • Фізико-географічних характеристик території
 • Характеру використання земельних ресурсів, що знаходяться в санітарно-захисній зоні
 • Демографічних даних найближчих населених пунктів
 • Технічного стану сховищ Рідких радіоактивних відходів (РРВ), Твердих радіоактивних відходів (ТРВ), інших споруд ДМСК Радон
 • Нуклідного стану сховищ РАВ
 • Основних технологічних процесів
 • а також – отримання загальних відомостей про майданчики проблемних РАВ ЛДМСК.

Зібрані дані стали вагомим внеском для формування технічного Звіту з Завдання 2 Проекту, який вже скеровано Кінцевому користувачу і Бенефіціару на узгодження та затвердження.

Нагадамо, що загальною метою даного проекту міжнародної технічної допомоги – є впровадження комплексних оцінок безпеки для п’яти спецкомбінатів ДК «УкрДО «РАДОН» і розробка заходів щодо відновлення та реабілітації для проблемних сховищ.

КОМПЛЕКТ ПАКУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ПКТІВ 120Н

За фінансовій підтримці КАЕ Франції від імені та за дорученням Уряду Французької республіки в рамках Програми Глобального партнерства групи «Великої вісімки» (контракт № 4000 453 966), Корпорація «Укратомприлад» розробила та виготовила комплект пакувальний транспортний ПКТІВ-120Н для тимчасового зберігання та транспортування відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

Детальніше про проект за цим посиланням.

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Корпорація «Укратомприлад» розробила, виготовила та впровадила систему радіаційного моніторінгу і раннього попередження в Чорнобильській зоні відчуження в рамках програми TACIS (проект U4.01/05). Кінцевим споживачем системи є ДСНВП «Екоцентр» (м. Чорнобиль).

Детальніше про проект за цим посиланням.

Show Buttons
Hide Buttons