Home ⁄ 2020

Координаційна нарада з регулюючим органом про хід Проекту U4.01/14C

7 грудня поточного року відбулася Координаційна нарада з регулюючим органом про хід Проекту U4.01/14C «Комплексна оцінка безпеки об’єктів поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються ДСП «Об’єднання «Радон», і проектування реабілітації для конкретних об’єктів»

7 грудня 2020 року, в офісі JSO, м. Київ, відбулася Координаційна нарада з регулюючим органом про хід Проекту U4.01/14C (у форматі онлайн-конференції Webex).

Основна мета цієї наради – обговорити стратегію впровадження Підрядником проекту U4.01/14C, графік його завершення, обсяг контрактних зобов’язань та вивчити можливість впровадження альтернативної стратегії, що забезпечить успішне завершення проекту.

Учасники наради: Представники Єврокомісії, JSO, Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, Рискаудит, ДСП “Об’єднання «Радон», Plejades, Brenk та Укратомприлад.

Учасники зустрічі підвели підсумки реалізації заходів, визначених контрактом, технічним завданням та графіком проекту.

Основні теми, які розглянули на нараді:

·  Обґрунтування проекту та поточний стан виконання

·  Запланована логіка здійснення  наступних заходів з реалізації проекту

·  Графік реалізації проекту та подання документів на перевірку регулюючому органу

·  Вплив пандемічної кризи на подальший розвиток проекту.

Учасники наради вступили в плідну дискусію відносно комплексних завдань проекту, окремо зупинились на розгляді питань оптимізації проекту та варіантів прискорення розгляду звітів регулюючим органом. Керівник проекту від Підрядника, Норберт Молітор, представив свої пропозиції щодо майбутніх кроків. У свою чергу, представники Держатомрегулювання висловили готовність розглянути питання щодо подальшої підтримки з боку Регулятора, Рискаудит та ДНТЦ ЯРБ, про що буде поінформовано додатково. Разом з тим, досягнуті під час зустрічі домовленості будуть відображені у Протоколі наради, підписання якої очікується на наступному тижні.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

·  Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків чотирьох міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» – Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської, а також  Київському промисловому майданчику, і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;

·  Передача ДСП «Об’єднання «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;

·  Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробку стандартних технічних рішень, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обґрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» виграла тендер на виконання аналітичних послуг (організатор – ДП “Енергоатом”).

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» виграла тендер на виконання аналітичних послуг (Організатор торгів: Державне Підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”).

 

За час експлуатації атомних електростанцій в Україні утворилась і накопичилась велика кількість радіоактивних відходів (РАВ). Це нормальне, планове утворення відходів, пов’язане із робочим процесом на АЕС. Забезпечення безпечного поводження і зберігання утворених РАВ – доволі коштовний процес, який вилітає державі «в копієчку». Крім того, безпеку збереження цих РАВ весь час невпинно контролює «ядерний Регулятор» України – Державна інспекція ядерного регулювання України.

Але більшість з цих радіоактивних відходів ( 95% і більше !) складає низькоактивні радіоактивні матеріали, які, за певних умов можуть бути звільнені від регулюючого контролю та в подальшому поводження з ними відбуватиметься як зі звичайними промисловими відходами.

 

 Корпорація «Українські атомні прилади та системи» (Корпорація «Укратомприлад») виграла тендер по виконанню техніко-економічного аналізу (ТЕА) вибору варіанту оснащення відокремлених підприємств Атомні електростанції (ВП АЕС) установками звільнення і розроблення концепції типового складу дільниці зі звільнення радіоактивних матеріалів (РМ) від регулюючого контролю (РК), Організатором якого виступило Державне Підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ДП НАЕК «Енергоатом»).

 

Даний тендер було оголошено ДП НАЕК «Енергоатом» у серпні 2020 року, в системі Prozorro (Прозорро), за процедурою «Відкриті торги з публікацією англійською мовою». У складній конкурентній боротьбі перемогу одержала Корпорація «Укратомприлад». Відповідно до умов Договору виконання робіт планується завершити до серпня 2021 року.

Слід відмітити, що Корпорація «Укратомприлад» має багаторічний досвід виконання подібних міжнародних сервісних проектів технічної допомоги Європейської Комісії, у тісній співпраці з міжнародними партнерами, такими як Brenk, DMT, Plejades, Facilia, G.E.O.S., WISUTEC. Відтепер Корпорація «Укратомприлад» доповнить перелік досвіду реалізації сервісних проектів ще й у національних масштабах своєї діяльності.

 

Проект передбачає виконання ТЕА вибору варіанту оснащення ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» установками зі звільнення РМ від РК і розроблення Концепції типового складу дільниці зі звільнення РМ від РК з урахуванням вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також рекомендацій МАГАТЕ.

 

Надання послуг виконуватиметься в два етапи:

перший етап надання послуги – виконання ТЕА вибору варіанту оснащення ВП АЕС установками зі звільнення від РК. В ході виконання робіт буде визначено оптимальний варіант створення та компонування на майданчиках ВП АЕС дільниць зі звільнення з визначенням технічних і економічних критеріїв вибору.

другий етап  надання послуги – розроблення концепції типового складу дільниці зі звільнення РМ від РК та проекту технічних специфікацій на поставку обладнання для її оснащення. Результати виконання етапу будуть містити висновки та практичні рекомендації, які будуть використані для прийняття проектних рішень при створенні та оснащенні відповідним обладнанням дільниць зі звільнення РМ від РК, а також забезпечать розроблення технічних специфікацій на поставку обладнання для оснащення дільниць зі звільнення.

 

 На стартовій нараді з проекту генеральний директор корпорації «Укратомприлад», Петренко Валерій та перший заступник генерального директора, Сергій Томусяк  (основний доповідач наради від Виконавця) запевнили, що в повній мірі усвідомлюють цілі і очікувані результати цього договору та висловили свою готовність з відповідною якістю та в означені терміни виконати роботи з проекту, для чого будуть мобілізовані всі необхідні ресурси, набутий досвід, професійні знання і відповідна кваліфікація персоналу.

6 листопада відбулася нарада про хід Проекту U4.01/14C

6 листопада поточного року відбулася нарада про хід Проекту U4.01/14C «Комплексна оцінка безпеки об’єктів поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються ДСП «Об’єднання «Радон», і проектування реабілітації для конкретних об’єктів» (Проект ІСЯБ: U4.01 14 C, Контракт на надання послуг INSC/2018/399-052).

Основна мета цієї наради – підбити підсумки роботи в рамках виконання Завдань 3-5 та розглянути параметри оптимізації проекту, для прискорення розгляду технічних звітів, Стандартних технічних рішень з проекту.

Основні теми, які розглянули на нараді:

·       просування у виконанні Завдань 3, 4, 5 проекту,

·       дотримання графіку робіт,

·       мінімізація ризиків та план наступних дій,

·    коментарі та зауваження Бенефіціара, Кінцевого Користувача та Регулюючого органу щодо розгляду технічних звітів, стандартних технічних рішень,

·       стан справ щодо розгляду звітних адміністративних документів,

·       вплив пандемічної кризи на подальший розвиток проекту.

Нарада проходила у форматі онлайн-конференції (за допомогою Webex), що дозволило, в умовах карантину, забезпечити максимальну присутність представників Бенефіціара, Кінцевого користувача, технічних експертів Консультанта (консорціуму «Укратомприлад», Brenk, DMT та Plejades) та зацікавлених сторін.

Учасники вступили в плідну дискусію відносно комплексних завдань проекту, окремо зупинились на розгляді питань презентацій:

·       Оглядова презентація (досягнення та хід робіт, взаємодія між Завданнями проекту, графік робіт, огляд наступних кроків, оптимізація проекту) – доповідач Норберт Молітор (Plejades, Керівник Робочої групи проекту U4.01/14C)

·       Презентація реалізації Завдання № 3 (загальна стратегія, Оцінка безпеки для Київських сховищ ТРВ № 5 та РРВ № 13, Комплексна оцінка безпеки для Київського майданчику та для інших майданчиків) – доповідач Бондар Олексій (Plejades, Не ключовий експерт проекту U4.01/14C)

·       Презентація реалізації Завдання № 5 (Стандартні технічні рішення для ТРВ з водою, РРВ та ТРВ без води)  – доповідач Норберт Молітор (Plejades, Керівник Робочої групи проекту U4.01/14C) та Животенко О.М. (начальник проектного віддділу корпорації «Укратомприлад», Ключовий експерт  №2 проекту U4.01/14C)

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

·       Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків чотирьох міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» – Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської, а також  Київському промисловому майданчику, і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;

·       Передача ДСП «Об’єднання «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;

·       Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробку стандартних технічних рішень, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обґрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

“Ukrainian Atom Instruments and Systems” Corporation took part in the reporting and election meeting of the Kyiv Regional Chamber of Commerce and Industry

On October 22, 2020 General Director of the “Ukrainian Atom Instruments and Systems” Corporation, Petrenko Valerii, took part in the reporting and election meeting of the Kyiv Regional Chamber of Commerce and Industry.

The meeting adopted the necessary decisions for the future of the Chamber, namely – new composition of the new Board and the Presidium of the trade – Commerce and its president and vice president for the next five years were elected.

The President of the Kyiv Regional Chamber of Commerce and Industry Ryabokon Oleksandr expressed his sincere gratitude for the active participation in the meeting. The Kyiv Regional Chamber of Commerce and Industry has committed to continue to protect the interests of regional business.

22 жовтня 2020 р. корпорація «Укратомприлад» провела технічну нараду ключових та не ключових експертів Робочої групи проекту U4.01/14С (Усунення зауважень Рискаудит щодо СТР сховищ ТРВ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН»)

В умовах майже восьмимісячного впливу пандемії коронавірусу на суспільне життя і ділову активність у всьому світі в Україні продовжується виконання міжнародного проекту U4.01/14С «Комплексна оцінка безпеки майданчиків поводження з радіоактивними відходами, що експлуатується ДСП «Об’єднання «Радон» та проект ремедіації конкретних об’єктів» (Проект ІСЯБ: U4.01 14 C, Контракт на надання послуг INSC/2018/399-052).

Відтак, 22 жовтня 2020 р., у форматі онлайн-конференції, корпорація «Укратомприлад» провела чергову технічну нараду ключових та не ключових експертів Робочої групи проекту за участі міжнародних учасників консорціуму – технічних експертів проекту від  Brenk, DMT та Plejades.

Технічна нарада підбила підсумки роботи в рамках виконання Завдання 5 проекту U4.01/14С, а саме – усунення та розподіл зауважень Регулятора до Стандартного технічного рішення для вилучення РАВ та ремедіації майданчиків сховищ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН», а також – оновлення Стандартного технічного рішення щодо вилучення та кондиціонування для захоронення рідких радіоактивних відходів з «проблемних» сховищ РРВ Центрального виробничого майданчика, Одеської та Харківської міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон». У ході дискусій експерти команди проекту окреслили основні напрямки роботи щодо поточних та майбутніх Завдань проекту для координації наступних кроків.

Робоча група експертів погодила дату проведення наради щодо розгляду результатів виконання Завдань проекту за участю широкого кола представників Бенефіціара, Кінцевого Користувача, Регулюючого органу (Держатомрегулювання), а також представників ЄК та офісу спільної підтримки проекту, JSO – 6 листопада 2020 року.

 

Отже, за результатами розгляду і обговорення наявних коментарів та зауважень Регулятора, домовленостей серед експертів проекту стосовно усунення останніх, актуальних Завдань пріоритетної важливості, успішно досягнуто головну мету технічної наради проекту –  чітке визначення наступних кроків для просування проекту. Планові технічні наради, ініціатором яких виступає Корпорація «Укратомприлад» та всі члени консорціуму, це дієвий інструмент забезпечення врахування думки кожного експерта і формування та реалізації кожної наступної Задачі проекту. Відтак, незважаючи на виклики сьогодення, до процесу організації і проведення спільних технічних нарад всі члени консорціуму (Укратомприлад, Brenk, DMT та Plejades) підходять з усією серйозністю.

Матеріали технічної наради від 22 жовтня 2020 р. увійшли в основу Пояснювальної записки, яку експерти формують у відповідь на зауваження Рискаудит щодо СТР сховищ ТРВ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН», яку згодом, у встановленому порядку, буде скеровано Бенефіціару та Кінцевому Користувачу та Регулюючому органу на розгляд та затвердження.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

  • Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків чотирьох міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» – Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської, а також  Київському промисловому майданчику, і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;
  • Передача ДСП «Об’єднання «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;
  • Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробка звіту з типовими технічними рішеннями, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обґрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» («Укратомприлад») уклала Договір про партнерство та співробітництво з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В жовтні 2020 року Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про партнерство та співробітництво з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Відзначається, що основною метою співпраці партнерів стане інформаційний обмін, організація освітніх заходів, участь в науково-дослідницьких роботах, а також участь Сторін в інших програмах та проектах, розроблених з урахування спільних інтересів.

Розвиток взаємовигідної та довгострокової співпраці для виконання сторонами своїх Договірних завдань на основі спільних сфер діяльності, серед яких надання інформаційних, аналітичних, дослідницьких, консультативних та експертних послуг, забезпечення та підтримка участі у публічних заходах, проведенні всіх видів практики, супровід під час стажувань.

Сторони, домовилися  співпрацювати на умовах рівноправного партнерства, створюючи сприятливі умови для співпраці.

Підписання Договору між Корпорацією «Укратомприлад» та  Національним  технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є важливим кроком для реалізації потенціалу сторін, спрямованим на розвиток професійно-ділового інформаційного співробітництва. 

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

В жовтні 2020 року Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

Відзначається, що основною метою співпраці партнерів стане розвиток взаємовигідної та довгострокової співпраці для виконання сторонами своїх статутних завдань на основі спільних сфер діяльності, серед яких надання інформаційних аналітичних дослідницьких, консультативних та експертних послуг, забезпечення проведення дослідження внутрішніх і зовнішніх ринків товарів та послуг, цінової експертизи контрактів.

Також, Сторонами планується обмін знаннями, спільна організація та участь у ділових виставкових заходах, спрямованих на вирішення завдань Меморандуму. 

Підписання Меморандуму між Корпорацією «Українські атомні прилади та системи»та Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» є важливим кроком для реалізації потенціалу сторін, спрямованим на розвиток міжнародного інформаційного співробітництва. 

 

 

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation in October 2020.

It is noted that the main purpose of cooperation of partners will be the development of mutually beneficial and long-term cooperation for the parties to fulfil their statutory tasks based on common areas of activity, including information analytical research, consulting and expert services, providing a study of internal and external markets for goods and services, pricing expertise of contracts.

The Parties also plan to exchange knowledge, jointly organize and participate in business exhibitions aimed at solving the tasks of the Memorandum.

The signing of the Memorandum between the “Ukrainian Atom Instruments and Systems” Corporation and the State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation is an important step to realize the potential of the parties aimed at developing international information cooperation.

Конференція V Міжнародна INUDECO 2020

Корпорація «Укратомприлад» прийняла участь в V Міжнародній конференції INUDECO 2020, яка відбулась впродовж  27 по 29 Квітня 2020.


Тема заходу та докладів були спрямовані на важливий сегмент суспільства та розвитку світлого майбутнього,а саме  «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища»

Через введення карантинних обмежень конференція відбулася у режимі онлайн. Учасники онлайн конференції високо оцінили змістовність доповідей, актуальність розглянутих питань, організацію “V” Міжнародної конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2020.

Науковці та практики дискутували та обмінювалися досвідом щодо зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

Від корпорації Укратомприлад, з професійним та детальним докладом було здійснено презентацію на тему: ОБ’ЄКТОВА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЦСВЯП. ВЗАЄМОДІЯ З АСКРО ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ.

Як відомо, Корпорація «Укратомприлад» в даний час виконує роботи по створенню Автоматизованої системи радіаційного контролю на майданчику ЦСВЯП. АСРК ЦСВЯП крім виконання своїх основних функцій: радіаційного технологічного контролю, радіаційного дозиметричного контролю, індивідуального дозиметричного контролю, радіаційного контролю навколишнього середовища, радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень, буде інтегрована в АСКРО Чорнобильської зони відчуження, в так звану Комплексну Систему Радіаційного Моніторингу і Раннього Попередження (КСРМіРП) Чорнобильської зони.

Передача даних від АСРК ЦСВЯП в КСРМіРП збільшить кількість точок контролю, дозволить оцінити вплив ЦСВЯП на радіаційну обстановку Чорнобильської зони, підвищить достовірність прогнозування доз опромінення і радіаційної обстановки навколо ЧАЕС, Чорнобильській зоні відчуження і за її межами.

Концепт та метою конференції було знаходження рішень проблем і перспектив, підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики й поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. В контексті техногенних катастроф у Чорнобилі (1986 р., Україна) та Фукусімі (2011 р., Японія) викликами сьогодення є реінтеграція територій та соціальна адаптація постраждалих осіб, відновлення навколишнього середовища.


Учасники провели відкриті дискусії щодо використання критеріїв сталого і стійкого до зміни клімату розвитку, встановлення пріоритетів, визначення енергетичної політики, місця та ролі ядерної енергетики у нових реаліях.

Організаторами конференції стали: виконавчий комітет Славутицької міської ради, Комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради; Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»; Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України; Славутицька філія Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

За результатами INUDECO 2020 випущено збірник з докладами та тезами від доповідей, ознайомитись із збірником та докладами учасників можливо на головній сторінці організаторів https://inudeco.pro/uk/, а також переглянути відео-репортаж подій на каналі:

 

Щиро дякуємо організаторам “V Міжнародній конференції INUDECO 2020 за їхню роботу!

 

Участь корпорація “Укратомприлад” в Міжнародній виставці-саміті ядерної енергетики NPPES 2020

Будучи постійним членом Асоціації “Український Ядерний Форум” (створеної в 2008 р. з метою координації діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань у державній політиці з розвитку ядерної галузі), корпорація “Укратомприлад” була запрошена до участі в Міжнародній виставці-саміті ядерної енергетики NPPES 2020, яка відбудеться в Туреччині, м Стамбул, 4-5 березня 2020 р.

Як нам стало відомо з відкритих джерел, виставка-саміт ядерної енергетики NPPES 2020 зареєструвала велику кількість зарубіжних учасників і відвідувачів і надає унікальні можливості для компаній, які шукають нові ринки збуту.

Туреччина є точкою зустрічі європейських та азіатських компаній на шляху розширення їх бізнесу.

Учасникам виставки надається безпрецедентна можливість розвинути свій бізнес, зміцнити існуючі та встановити нові вигідні ділові зв’язки.

Традиційні зустрічі фахівців у сфері ядерної енергетики на виставці дозволять їм прокласти надійну основу для подальшого розвитку бізнесу. Тож, користуючись нагодою, та, маючи досить розгалужену мережу партнерських відносин з провідними світовими виробниками обладнання для систем екологічного, радіоекологічного та радіаційного контролю і моніторингу, корпорація “Укратомприлад” виявляє значний інтерес до даного заходу та запрошує всіх зацікавлених сторін долучитися до зазначеного заходу.

З деталями Ви можете ознайомитись на офіційному сайті заходу:

https://www.nuclearpowerplantsexpo.com/
NPPES – це найкращий спосіб бути в курсі останніх подій в  атомній промисловості Туреччини.
Захід проводиться за сприяння Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини і Агентства з атомної енергії Туреччини.

Встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляються Корпорацією «Укратомприлад»

Керуючись частиною 12 статті 20 Закону України «Про теплопостачання», встановлюються наступні тарифи на теплову енергію, яка виробляється на установці з використанням альтернативних джерел енергії, що розташована за адресою Чернігівська обл., Козелецький район, м.Остер, вул. Б. Хмельницького, 66-Б:       .

  • Установи та організації, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету: тариф на теплову енергію, у розмірі: 2 157,07 грн/Гкал (з ПДВ)
  • Населення: тариф на теплову енергію, у розмірі: 1 806,52 грн/Гкал (з ПДВ) Для усіх категорій споживачів зазначені тарифи вступають у дію з 01 січня 2020 року. Тарифи є дійсними до встановлення (затвердження) інших у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

УАП. Наказ 001-Д

УАП. Тарифи 2020

Show Buttons
Hide Buttons