Home ⁄ 2021 ⁄ Квітень

Корпорація «Укратомприлад» надає ДП НАЕК «Енергоатом” послуги щодо виконання техніко-економічного аналізу вибору варіанту оснащення атомних електростанцій установками звільнення матеріалів від регулюючого контролю

Як відомо, за часи використання мирного атому на атомних електростанціях в усьому світі  накопичено велику кількість радіоактивних відходів. В Україні до останнього часу всі відходи, що утворювались на вітчизняних АЕС, автоматично відносили до радіоактивних. Водночас значна кількість матеріалів, які утворюються в ході нормальної експлуатації енергоблоків АЕС, об’єктивно не є радіоактивними відходами. 
Таким чином, конче необхідне зменшення наявних на майданчиках атомних станцій обсягів радіоактивних речовин є їх виведення зі статусу радіоактивних матеріалів (РМ) із подальшим звільненням від регулюючого контролю (РК). Останнє, до речі, дозволить повернути значну кількість таких матеріалів (наприклад, метал) у національну економіку.
Ми раді повідомити, що Корпорація «Укратомприлад» надає ДП НАЕК «Енергоатом» (вітчизняний оператор діючих АЕС) послуги щодо виконання техніко-економічного аналізу вибору варіанту оснащення атомних електростанцій установками такого звільнення із розробленням концепції типового складу відповідної дільниці. Так, на теперішній час Корпорацією вже виконано перший етап цієї роботи: проведений техніко-економічний аналіз варіантів створення установки. При цьому враховувався накопичений міжнародний досвід вирішення цієї проблеми і проведені відповідні економічні розрахунки, що дозволило визначити оптимальний з технічної і економічної точок зору варіант. 
Наразі Корпорація перейшла до виконання другого етапу – розробки Концепції створення типового складу дільниці зі звільнення РМ від РК, та розробки проекту технічних специфікацій на обладнання для неї. Завершити цей етап планується у липні 2021 року.
Кінцевим продуктом цієї роботи стане комплекс практичних рекомендацій, які будуть використані нашим Замовником – ДП НАЕК «Енергоатом» для прийняття проектних рішень по створенню зазначених дільниць, та дозволять розпочати закупівлю необхідного обладнання. 

Корпорація «Укратомприлад» надає послуги з вимірювань радіоактивного забруднення автотранспортних засобів!

Ваш бізнес пов’язаний із перевезенням продуктів харчування, побутових товарів і таке інше, а Ви хочете бути впевнені в тому, що призначений для цього автотранспорт не містить радіоактивних забруднень та не несе відповідної загрози населенню і оточуючому середовищу? Корпорація «Укратомприлад» надає послуги з вимірювань радіоактивного забруднення  автотранспортних засобів!

Ми маємо сучасну вимірювальну лабораторію, яка атестована ДП «Укрметртестстандарт», укомплектована кваліфікованим персоналом та оснащена потужним арсеналом засобів вимірювальної техніки: дозиметрами, радіометрами, спектрометрами.

Сфери акредитації нашої лабораторії – це вимірювання: потужності еквівалентної дози гама-випромінювання, поверхневого забруднення альфа- і бета-випромінюючими нуклідами.

За результатами вимірювань Ви отримуєте офіційний Протокол вимірювань (відповідним чином затверджений і скріплений печаткою) із зазначенням вимірювальної величини, похибки вимірювань і умов проведення процедури вимірювань.

На фото: процес  вимірювань автотранспортного засобу зовні і всередині.

Show Buttons
Hide Buttons