Home ⁄ 2021

Оголошення про намір зміни тарифів на теплову енергію для споживачів Корпорації «Укратомприлад»

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, Корпорація “Укратомприлад” інформує про намір перегляду діючих тарифів на теплову енергію.

Діючі тарифи на теплову енергію для споживачів Корпорації “Укратомприлад” були встановлені рішенням виконавчого комітету Остерської міської ради від 26.11.2021 №02-14/VIII.

Запропоновані тарифи на теплову енергію розраховані відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

У зв’язку із зростанням середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, розмір запропонованих тарифів для бюджетних установ та населення представлено в таблиці:

 

Один. виміру

 Діючі

 Запропоновані

Відсоток

збільшення

Тариф на теплову енергію:

 

 

 

 

–     для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету

грн./Гкал з ПДВ

2508,04

3518,81

40,30

–     для потреб населення

грн./Гкал з ПДВ

2097,62

2278,99

8,65

Зауваження та пропозиції з питань, що стосуються зміни розміру тарифів, приймаються на адресу Корпорації «Укратомприлад»:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152, оф. 101 або за телефоном (044) 501-61-78 включно до 12 січня 2022 року.

Оголошення про намір зміни тарифів на теплову енергію для споживачів Корпорації «Укратомприлад»

На виконання вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, Корпорація “Укратомприлад” інформує про намір перегляду діючих тарифів на теплову енергію.

Тарифи на теплову енергію для Корпорації “Укратомприлад” були встановлені наказом від 27.01.2020 №001-Д.

Запропоновані тарифи на теплову енергію розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869.

Зміна розміру тарифів для бюджетних установ та населення, що діють і запропоновані, представлено в таблиці:

 

Один. виміру

Діючі з 27.01.2020

Запропоновані

% збільшення

Тариф на теплову енергію:

 

 

 

 

Для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету

грн./Гкал з ПДВ

2157,07

3109,91

44,17

Для потреб населення

грн./Гкал з ПДВ

1806,52

3109,91

72,15

Зауваження та пропозиції з питань, що стосуються зміни розміру тарифів, приймаються на адресу Корпорації «Укратомприлад»:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, 152, оф. 224 або за телефоном (044) 501-61-78 включно до 02 листопада 2021 року.

Корпорація «Укратомприлад» надає ДП НАЕК «Енергоатом” послуги щодо виконання техніко-економічного аналізу вибору варіанту оснащення атомних електростанцій установками звільнення матеріалів від регулюючого контролю

Як відомо, за часи використання мирного атому на атомних електростанціях в усьому світі  накопичено велику кількість радіоактивних відходів. В Україні до останнього часу всі відходи, що утворювались на вітчизняних АЕС, автоматично відносили до радіоактивних. Водночас значна кількість матеріалів, які утворюються в ході нормальної експлуатації енергоблоків АЕС, об’єктивно не є радіоактивними відходами. 
Таким чином, конче необхідне зменшення наявних на майданчиках атомних станцій обсягів радіоактивних речовин є їх виведення зі статусу радіоактивних матеріалів (РМ) із подальшим звільненням від регулюючого контролю (РК). Останнє, до речі, дозволить повернути значну кількість таких матеріалів (наприклад, метал) у національну економіку.
Ми раді повідомити, що Корпорація «Укратомприлад» надає ДП НАЕК «Енергоатом» (вітчизняний оператор діючих АЕС) послуги щодо виконання техніко-економічного аналізу вибору варіанту оснащення атомних електростанцій установками такого звільнення із розробленням концепції типового складу відповідної дільниці. Так, на теперішній час Корпорацією вже виконано перший етап цієї роботи: проведений техніко-економічний аналіз варіантів створення установки. При цьому враховувався накопичений міжнародний досвід вирішення цієї проблеми і проведені відповідні економічні розрахунки, що дозволило визначити оптимальний з технічної і економічної точок зору варіант. 
Наразі Корпорація перейшла до виконання другого етапу – розробки Концепції створення типового складу дільниці зі звільнення РМ від РК, та розробки проекту технічних специфікацій на обладнання для неї. Завершити цей етап планується у липні 2021 року.
Кінцевим продуктом цієї роботи стане комплекс практичних рекомендацій, які будуть використані нашим Замовником – ДП НАЕК «Енергоатом» для прийняття проектних рішень по створенню зазначених дільниць, та дозволять розпочати закупівлю необхідного обладнання. 

Корпорація «Укратомприлад» надає послуги з вимірювань радіоактивного забруднення автотранспортних засобів!

Ваш бізнес пов’язаний із перевезенням продуктів харчування, побутових товарів і таке інше, а Ви хочете бути впевнені в тому, що призначений для цього автотранспорт не містить радіоактивних забруднень та не несе відповідної загрози населенню і оточуючому середовищу? Корпорація «Укратомприлад» надає послуги з вимірювань радіоактивного забруднення  автотранспортних засобів!

Ми маємо сучасну вимірювальну лабораторію, яка атестована ДП «Укрметртестстандарт», укомплектована кваліфікованим персоналом та оснащена потужним арсеналом засобів вимірювальної техніки: дозиметрами, радіометрами, спектрометрами.

Сфери акредитації нашої лабораторії – це вимірювання: потужності еквівалентної дози гама-випромінювання, поверхневого забруднення альфа- і бета-випромінюючими нуклідами.

За результатами вимірювань Ви отримуєте офіційний Протокол вимірювань (відповідним чином затверджений і скріплений печаткою) із зазначенням вимірювальної величини, похибки вимірювань і умов проведення процедури вимірювань.

На фото: процес  вимірювань автотранспортного засобу зовні і всередині.

Ознайомчий семінар корпорації «Укратомприлад» з питань участі у тендерах та закупівлях.

02 березня 2021 р. Експертна рада корпорації «Українські атомні прилади та системи» («Укратомприлад», УАП) провела ознайомчий внутрішній семінар з питань участі у тендерах та закупівлях, для співробітників всіх підрозділів корпорації. Зустріч відбулась у стінах адміністративного офісу корпорації, за участю першого заступника генерального директора Томусяка С.М., директора центру маркетингу Юр’євої А.В., директора юридичного департаменту Вощинара Ю.Г., а також керівників ключових підрозділів корпорації.

Члени Експертної ради корпорації (далі – ЕРК) затвердили Положення про тендери, стосовно  участі корпорації у міжнародних та національних тендерах.

Директор центру маркетингу А. Юр’єва представила цілі і завдання корпорації щодо участі в тендерах, а також  – розподіл відповідальності в рамках затвердженого Положення про тендери.

На семінарі обговорили питання пошуку, отримання інформації та ухвалення рішення щодо участі у тендерах, принцип роботи з прогнозними та поточними оголошеннями про закупівлі, порядок підготовки та опрацювання інформаційних довідок та прийняття рішення ЕРК щодо участі в тендері.

Окрему увагу приділено етапам підготовки тендерних пропозицій (опрацювання тендерних документів Замовника, порядок підготовки та затвердження планів підготовки ТП, листування, звітності, архівування документів, тощо). Підкреслили важливість налагодження чіткої взаємодії з Замовником, вибору партнерів спільного підприємства для участі у тендерах.

Будучи постійним учасником міжнародних закупівель ЄК, ЄБРР, ЄІБ, Світового Банку, НЕФКО, інших фінансових інституцій, корпорація «Укратомприлад» має великий досвід підготовки тендерних пропозицій та участі в тендерах.

В рамках вищезазначених питань, учасники семінару обмінялися думками про тендери попередніх років  та про деякі особливості участі корпорації «Укратомприлад» у тендерах (національних та міжнародних). Крім того, співробітники УАП обговорили сучасні технічні засоби для підготовки ТП. Особливий інтерес у ході дискусій викликали приклади участі корпорації у тендерах теплоенергетичної та атомної сфери, зокрема, тендерів, що безпосередньо стосуються стратегічної діяльності корпорації на 2021-2022 рр.

Втомлені, але разом з тим, оптимістично налаштовані та зацікавлені у майбутніх перемогах у тендерах співробітники УАП, в піднесеному настрої, покинули стіни конференц-зали «Укратомприлад».

Засідання Керівного комітету Проекту U4.01/14C

26 лютого відбулося чергове Засідання Керівного комітету Проекту U4.01/14C Комплексна оцінка безпеки об’єктів  поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються ДСП «Об’єднання Радон», і проектування реабілітації для конкретних об’єктів (Контракт N° 2018/399052)

 

26 лютого 2021 року, в офісі JSO, м. Київ, відбулося чергове Засідання Керівного комітету Проекту U4.01/14C (КПП). Основна ціль ККП полягає в полегшенні взаємодії між учасниками проекту, наданні всебічної підтримки у досягненні консенсусу з технічних питань та вирішенні проблем, які можуть виникнути під час реалізації проекту.

У нараді взяли участь експерти Підрядника та Спільного офісу підтримки JSO, представники Кінцевого Користувача (ДСП «Об’єднання Радон»), Бенефіціару (Державне Агентство України з управління Зоною відчуження), Регулятора (Держатомрегулювання).

На нараді розглянули наступні Завдання проекту:

  • Завдання 3: Комплексні оцінки безпеки та ранжування сховищ за рівнями небезпеки
  • Завдання 4: Навчання з оцінки безпеки
  • Завдання 5: Опис технологій, Технічні специфікації на обладнання та обґрунтування безпеки

Підрядник (консорціум «Укратомприлад», Brenk, DMT та Plejades) окреслив загальний хід виконання проекту у вигляді стислої презентації:  основних етапів проекту, проблем, які виникають, ризиків, оновленого графіку та оптимізації проекту, реалізованих рішень та наступних кроків.

На нараді обговорювався стан справ щодо виконання проекту, а саме:

  • Підрядник завершив Завдання 3 Комплексну Оцінку безпеки для Київського майданчику ДСП «Об’єднання Радон» та Стандартне технічне рішення для Київського сховища Твердих радіоактивних відходів № 5,6,7
  • Підрядник переглянув та оновив Стандартне технічне рішення для Київського сховища Рідких радіоактивних відходів
  • Підрядник розпочав розробку  Стандартних технічних рішень для інших проблемних сховищ ДСП «Об’єднання Радон» та приступив до виконання Завдання 4 – Навчання з Оцінки безпеки

Відтак, Керівник проекту від ЄК, пані Крістіна Тормаелен, відмітила значний прогрес у просуванні робіт з проекту і висловила очікування щодо вчасного виконання поставлених цілей проекту.

Нагадаємо, що контракт на надання послуг міжнародної технічної допомоги ЄС U4.01/14C  фінансується ЄК і його загальною метою  є впровадження комплексних оцінок безпеки для п’яти майданчиків ДСП «Об’єднання Радон» і розробка заходів щодо відновлення та реабілітації для проблемних сховищ.

ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ «УКРАТОМПРИЛАД» В СФЕРІ ЯКОСТІ

Місією КОРПОРАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ АТОМНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ»   є забезпечення стабільного економічного росту і технічного розвитку, підтримка репутації корпорації як постачальника конкурентоспроможних товарів і послуг  у всіх сферах діяльності корпорації.

Удосконалювання системи менеджменту якості як інструмента досягнення цілей, задоволення очікувань споживачів з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів вищого керівництва розглядає як головну умову стабільності економічного стану і подальшого розвитку корпорації в інтересах споживачів, партнерів, персоналу та інших зацікавлених сторін.

    Політика в сфері якості втілюється в життя завдяки принципам:

–        удосконалення системи менеджменту якості на основі  вимог  міжнародних стандартів ISO 9001;

–        процесного підходу з використанням ризик-орієнтованого  мислення;

–        орієнтації на споживача, максимально повне задоволення його потреб;

–        підвищення технічного рівня персоналу, створення комфортних і безпечних умов труда, залучення персоналу в процес неперервного покращення якості товарів, що виробляються і послуг, що надаються;

–        раціонального використання всіх наявних ресурсів, внутрішніх і зовнішніх факторів;

–        технічного переозброєння виробництва і впровадження сучасних  технологій.

 Корпорація «Укратомприлад» бере зобов’язання і в подальшому забезпечувати очікування споживачів високою якістю вироблених товарів, наданням комплексних і сервісних услуг у сфері атомної і теплової енергетики, екології навколишнього природного середовища, інформаційних технологій і інших галузях народного господарства.

 Для забезпечення високої якості при виробництві товарів, надання комплексних послуг корпорація «Укратомприлад» має необхідні для цього як внутрішні фактори: технічні, інтелектуальні, фінансові ресурси, так і зовнішні фактори: надійних партнерів по бізнесу, позитивний міжнародний досвід та визнання.

 Займаючи лідируючі позиції в сфері автоматизованого радіаційного контролю і екологічного моніторингу, створення діагностичних і управляючих систем, безпечних технологій з поводження з радіоактивними речовинами та радіоактивними відходами, корпорація «Укратомприлад» сприяє підвищенню радіаційної і екологічної безпеки в Україні, культури виробництва та безпечного поводження з радіоактивними речовинами та радіоактивними відходами в Україні.

Участь Корпорації у роботі робочої групи “Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю».

2 лютого 2021 року, представники Корпорації «Українські атомні прилади та системи» (“Укратомприлад”), Вощинар Юрій Георгійович та Юр’єва Алла Володимирівна, взяли участь у роботі робочої групи “Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю».
Організатором та керівником робочої групи виступила Асоціація «Український ядерний форум».
З оглядом на ситуацію, яка склалася в ядерній сфері та енергетичній галузі, Асоціація «Український ядерний форум» запропонувала активізувати діяльність цієї групи.
 
Під час засідання робочої групи обговорено наступні питання: інформаційна взаємодія між учасниками форуму, інформаційна взаємодія зі ЗМІ та громадськістю та їх підприємствами, визначення проблем, що потребують вирішення; загальне обговорення ролі Асоціації «Український ядерний форум» в процесі створення позитивного ставлення до ядерної енергетики, а також обговорено план дій на 2021 рік.
 
Нагадаємо, що метою Асоціації “Український ядерний форум” є координація діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, вплив на формування державної політики розвитку ядерної галузі, сприяння досягненню вищого рівня довіри з боку українського суспільства до використання ядерної енергії в галузях економіки.
 
Завданнями Асоціації є також формування єдиної позиції з актуальних питань та представлення інтересів галузі, встановлення діалогу між підприємствами ядерної галузі України та інституціями Європейського Союзу, підприємствами ядерної промисловості європейських країн та їх об’єднань.
 
На сьогодні до складу Асоціації входять 19 підприємств, серед яких, корпорація “Укратомприлад”.
 
Show Buttons
Hide Buttons