Home ⁄ 2018 ⁄ Липень

Корпорація «Укратомприлад» готова до реалізації чергового проекту Європейської комісії

10 лютого 2018 року було оголошено тендер Європейської комісії по проекту «Комплексний аналіз безпеки об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами, які здійснюються Державною корпорацією «Українське державне об’єднання «Радон» і проектування реабілітації для конкретних проблемних об’єктів (U4.01 14C)». Тендерна пропозиція консорціуму в складі: Корпорації «Укратомприлад», Brenk Systemplanung GmbH (лідер Консорціуму), PLEJADES GmbH і DMT GmbH було гідно оцінено експертами Європейської комісії і набрало максимальну кількість балів.

    За результатами оцінки 05 липня 2018 р. лідер консорціуму Brenk Systemplanung GmbH отримав запрошення для підписання контракту на реалізацію проекту.

   Даний проект спрямований на розробку технічних рішень для вилучення рідких і твердих радіоактивних відходів (РАВ) та реабілітацію проблемних сховищ. Також передбачається проектування тимчасової (мобільної) будівлі, яка буде розміщена над кожним сховищем, щоб ізолювати його від навколишнього середовища на час вилучення РАВ. Реалізація проекту передбачена на 3 роки, фінансування буде здійснюватися Європейською комісією.

   Корпорація «Укратомприлад» має досвід успішної співпраці з компаніями-членами Консорціуму і очікує плідної роботи над новим проектом.

Корпорація «Укратомприлад» підтвердила відповідність стандарту ISO 9001:2015

19 лютого 2018 року в Корпорації «Укратомприлад» був проведений наглядовий аудит і підтверджена робота системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Сертифікація проводилася офіційним представником німецького органу з сертифікації систем менеджменту і персоналу TUV Thuringen (ТЮФ Тюрінген) в Україні – ТОВ «ІНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА».
Аудитори ТОВ «ІНТЕРСЕРТ-УКРАЇНА» відзначили високий рівень кваліфікації фахівців і впроваджений в корпорації технологічний процес, що підтверджується авторитетом організації в галузі і позитивними відгуками замовників.
Про стандарт ISO 9001
ISO 9001 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем менеджменту якості (СМЯ) для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів за допомогою результативного застосування СМЯ, включаючи процеси постійного поліпшення системи, які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчим і нормативним вимогам, що застосовуються в діяльності даної організації.
Наявність відповідного сертифікату ISO 9001:2015, визнаного у всіх країнах Європейського Союзу, свідчить про компетентність персоналу, відповідність якості матеріалів і пов’язаних з ними технологічних процесів.

Show Buttons
Hide Buttons