Home ⁄ Archive for "Автоматизовані системи виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення"

Система информирования населения

Система інформування населення (СІН) призначена для безперервного вимірювання ПЕД та температури на потрібній точці контролю з оперативним відображенням результатів на інформаційному табло.

Технічний комплекс вимірювальних засобів СІН відноситься до стаціонарних засобів вимірювання іонізуючих випромінювань, і може експлуатуватися в лабораторних і польових умовах.

Для вимірювання потужності еквівалентної дози іонізуючого випромінювання використовуються блоки детектування БДБГ-09.

Система стійка до впливу наступних кліматичних факторів:

 • температури повітря від мінус 25 ° С до плюс 50 ° С;
 • відносної вологості до 100% при температурі плюс 40 ° С і більш низьких температурах з конденсацією вологи;
 • атмосферного тиску від 84 кПа до 106,7 кПа.

Корпорація “Укратомприлад” розробила і встановила систему інформування населення в м Дніпродзержинськ для ДП “Бар’єр” в листопаді 2009 року.

Інформаційне табло системи інформування населення на будівлі ДП “Бар’єр”

Інформаційне табло системи інформування населення

РОЗРОБКА, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ І РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Комплексна система радіаційного моніторингу і раннього попередження (КСРМіРП) в Чорнобильській зоні відчуження розроблена з метою розширення функцій модернізованої автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) та удосконалення процесів постійного контролю та моніторингу радіаційного (радіоекологічного) стану навколишнього природного середовища в Чорнобильській зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, а також за її межами.

КСРМіРП об’єднує мережу з автоматизованих постів контролю, які безперервно здійснюють моніторинг навколишнього середовища і передають отримані дані за допомогою радіоканалу, використання якого найбільш доцільно на території Чорнобильської зони відчуження, яка не містить розвиненої інфраструктури провідного зв’язку.

Загальна площа покриття мережі КСРМіРП складає більше 2000 км2.

Програмне забезпечення КСРМіРП на основі зібраних даних в режимі on-line відображає поточну радіаційну ситуацію, та, використовуючи модель Лагранжа, аналізує дані з радіоактивності і метеопараметрів, надає прогнозні розрахунки напрямку та розмірів зони радіоактивного забруднення з визначенням кількісних  та якісних характеристик через певні проміжки часу.

КСРМіРП має інтегровані підсистеми: АСКРО Чорнобильської зони відчуження; систему інтеграції даних для контролю за нерозповсюдженням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів (СІД).

Склад КСРМіРП:

 • 69 автоматизованих постів контролю ПЕД гамма-випромінювання (включаючи пости контролю АСКРО);
 • 4 наземних і одна висотна метеостанції;
 • 20 постів відбору проб повітря;
 • пост автоматизованого контролю радіоактивності аерозолів;
 • 3 автоматизованих поста контролю води (в т.ч. ґрунтових вод);
 • комплект дозиметричного обладнання для використання на майданчику;
 • системне, презентаційне ПЗ та програми зв’язку;
 • центральний пост в м. Чорнобиль;
 • віддалений центральний пост в м. Київ.

Особливості КСРМіРП:

 • Використання виділеного радіоканалу передачі даних від віддалених датчиків в центр обробки інформації;
 • Вимірювання у сукупності більш 500 радіоекологічний, метеорологічних і фізико-хімічних параметрів навколишнього середовища;
 • Спеціально розроблене програмне забезпечення , використання якого дозволяє здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування радіоекологічного стану як у зоні відчуження, так і за її межами;
 • Мобільний пункт спостереження на базі автомобіля-позашляховика;
 • Вимірювання, збір в єдиному центрі, архівування, аналіз і прогнозування даних про радіоекологічному стані;
 • Контроль за технічним станом обладнання системи з єдиного центру з можливістю сигналізації про технічні проблеми в роботі елементів системи;
 • Можливість доступу користувачів мережі INTERNET до інформації про радіоекологічному стані в ЧЗВ і за її межами: http://srp.ecocentre.mns.gov.ua;
 • Надання звітних даних у центр Євросоюзу з аналізу техногенної ситуації (м.Іспра , Італія) про радіоекологічному стані в зоні відчуження та за її межами.

Show Buttons
Hide Buttons