Home ⁄ Archive for "Екологічний та радіоекологічний моніторинг"

Система комплексного екологічного моніторингу (СКЕМ) міста Кам’янське (Дніпродзержинськ), селищ Таромське і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ

В даний час в Україні існує несприятлива екологічна ситуація ; негативні зміни відбуваються у всіх компонентах природного комплексу країни. Причиною цьому є розвиток економіки України без урахування дотримання вимог з охорони навколишнього середовища на протязі багатьох десятиліть.

До основних антропогенних факторів несприятливої екологічної ситуації в Україні відносяться, перш за все, великі промислові комплекси – найбільші споживачі сировини, енергії, води, повітря, земельних просторів і водночас – найпотужніші джерела практично всіх видів забруднень (механічних, хімічних, фізичних, біохімічних). Сконцентровані вони навколо родовищ корисних копалин, великих міст і водних об’єктів: у Донецькій області, Центральному Придніпров’ї, Криворіжжі, Прикарпатті, Керчі, Маріуполі, більшості обласних центрів. Серед цих об’єктів найбільшими забруднювачами навколишнього середовища є металургійні, хімічні, нафтопереробні й машинобудівні заводи, кар’єри та збагачувальні фабрики, деякі військові підприємства .

Корпорація «Укратомприлад», спільно з науковими організаціями України, вносить свій внесок у поліпшення екологічної ситуації в Україні шляхом цілеспрямованого ведення робіт по створенню автоматизованих систем екологічного моніторингу різного рівня (регіональних, міських, об’єктових). Нами розроблений певний підхід до вирішення проблем контролю екологічної обстановки навколишнього середовища.

Система комплексного екологічного моніторингу (СКЕМ) міста Кам‘янське (Дніпродзержинська) аналізує інформацію про стан атмосферного повітря (як метеорологічні параметри, так і дані про зміст хімічних речовин, пилу) і радіаційне забруднення навколишнього середовища ,що надходить від датчиків систем міських стаціонарних і мобільних постів екологічного контролю, та промислових підприємств міста.

ПРИЗНАЧЕННЯ

– Безперервний збір, обробка, відображення, архівування та документування інформації про параметри, що характеризують екологічну обстановку на об’єктах контролю, забруднення атмосферного повітря летючими хімічними сполуками і аерозолями, забруднення грунтових та поверхневих вод, радіаційну обстановку;

– Контроль радіоактивних речовин (забрудненого грунту, радіоактивного пилу, аерозолів, грунтових вод);

– Прогнозування обсягів забруднення навколишнього середовища по контрольованих параметрах і локалізація джерел забруднення;

– Забезпечення  органів державного контролю достовірною та своєчасною інформацією про забруднення навколишнього середовища для прийняття рішень по його охороні;

– Раннє виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;

– Забезпечення зв’язку із суміжними системами.

РІВНІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СКЕМ

  • виробничий (об’єктовий) в складі: ДМК, ДКХЗ, «ЄВРАЗ Южкокс», «Дніпроазот», ПХЗ, «Смоли», «Цирконій», ДЗМД, «Бар’єр», Дніпродзержинська ТЕЦ, «Міськводоканал».

Контрольовані параметри:

Для повітря: пил, СО, NO2 ,SO2;

Для води: pH, зважені речовини, солі нафтопродукти, кисень, нітрати (NO3).

  • територіальний (міський) в складі: постів контролю забруднення атмосфери, постів контролю води, постів контролю радіаційних параметрів, пересувного поста контролю.

Контрольовані параметри:

– Атмосферне повітря: оксид вуглецю (СО) діоксид азоту (NO2 ) діоксид сірки (SO2 );

– Грунтові води: рН; солі; нафтопродукти; розчинений кисень; нітрати (NO3 );

– Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання;

– Питома концентрація аерозолів (з можливістю подальшого лабораторного аналізу її радіоактивності і радіонуклідного складу).

СКЕМ пов’язана каналом передачі даних з регіональним екологічним моніторингом Дніпропетровської області для обміну даними. У СКЕМ передбачена можливість періодично отримувати відповідну інформацію від екстериторіального (аерокосмічного) моніторингу.

Режим роботи СКЕМ – безперервний, цілодобовий. СКЕМ розроблена з можливістю подальшого поетапного розвитку і вдосконалення. В системі застосовано уніфіковане вимірювальне обладнання. СКЕМ має основний і резервний канали зв’язку незалежно від апаратного рішення.

Show Buttons
Hide Buttons