Home ⁄ Новини ⁄ Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

В жовтні 2020 року Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

Відзначається, що основною метою співпраці партнерів стане розвиток взаємовигідної та довгострокової співпраці для виконання сторонами своїх статутних завдань на основі спільних сфер діяльності, серед яких надання інформаційних аналітичних дослідницьких, консультативних та експертних послуг, забезпечення проведення дослідження внутрішніх і зовнішніх ринків товарів та послуг, цінової експертизи контрактів.

Також, Сторонами планується обмін знаннями, спільна організація та участь у ділових виставкових заходах, спрямованих на вирішення завдань Меморандуму. 

Підписання Меморандуму між Корпорацією «Українські атомні прилади та системи»та Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» є важливим кроком для реалізації потенціалу сторін, спрямованим на розвиток міжнародного інформаційного співробітництва. 

 

 

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation in October 2020.

It is noted that the main purpose of cooperation of partners will be the development of mutually beneficial and long-term cooperation for the parties to fulfil their statutory tasks based on common areas of activity, including information analytical research, consulting and expert services, providing a study of internal and external markets for goods and services, pricing expertise of contracts.

The Parties also plan to exchange knowledge, jointly organize and participate in business exhibitions aimed at solving the tasks of the Memorandum.

The signing of the Memorandum between the “Ukrainian Atom Instruments and Systems” Corporation and the State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation is an important step to realize the potential of the parties aimed at developing international information cooperation.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Show Buttons
Hide Buttons