Home ⁄ 2020 ⁄ October

22 жовтня 2020 р. корпорація «Укратомприлад» провела технічну нараду ключових та не ключових експертів Робочої групи проекту U4.01/14С (Усунення зауважень Рискаудит щодо СТР сховищ ТРВ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН»)

В умовах майже восьмимісячного впливу пандемії коронавірусу на суспільне життя і ділову активність у всьому світі в Україні продовжується виконання міжнародного проекту U4.01/14С «Комплексна оцінка безпеки майданчиків поводження з радіоактивними відходами, що експлуатується ДСП «Об’єднання «Радон» та проект ремедіації конкретних об’єктів» (Проект ІСЯБ: U4.01 14 C, Контракт на надання послуг INSC/2018/399-052).

Відтак, 22 жовтня 2020 р., у форматі онлайн-конференції, корпорація «Укратомприлад» провела чергову технічну нараду ключових та не ключових експертів Робочої групи проекту за участі міжнародних учасників консорціуму – технічних експертів проекту від  Brenk, DMT та Plejades.

Технічна нарада підбила підсумки роботи в рамках виконання Завдання 5 проекту U4.01/14С, а саме – усунення та розподіл зауважень Регулятора до Стандартного технічного рішення для вилучення РАВ та ремедіації майданчиків сховищ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН», а також – оновлення Стандартного технічного рішення щодо вилучення та кондиціонування для захоронення рідких радіоактивних відходів з «проблемних» сховищ РРВ Центрального виробничого майданчика, Одеської та Харківської міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон». У ході дискусій експерти команди проекту окреслили основні напрямки роботи щодо поточних та майбутніх Завдань проекту для координації наступних кроків.

Робоча група експертів погодила дату проведення наради щодо розгляду результатів виконання Завдань проекту за участю широкого кола представників Бенефіціара, Кінцевого Користувача, Регулюючого органу (Держатомрегулювання), а також представників ЄК та офісу спільної підтримки проекту, JSO – 6 листопада 2020 року.

 

Отже, за результатами розгляду і обговорення наявних коментарів та зауважень Регулятора, домовленостей серед експертів проекту стосовно усунення останніх, актуальних Завдань пріоритетної важливості, успішно досягнуто головну мету технічної наради проекту –  чітке визначення наступних кроків для просування проекту. Планові технічні наради, ініціатором яких виступає Корпорація «Укратомприлад» та всі члени консорціуму, це дієвий інструмент забезпечення врахування думки кожного експерта і формування та реалізації кожної наступної Задачі проекту. Відтак, незважаючи на виклики сьогодення, до процесу організації і проведення спільних технічних нарад всі члени консорціуму (Укратомприлад, Brenk, DMT та Plejades) підходять з усією серйозністю.

Матеріали технічної наради від 22 жовтня 2020 р. увійшли в основу Пояснювальної записки, яку експерти формують у відповідь на зауваження Рискаудит щодо СТР сховищ ТРВ 5,6,7 Київської філії ДСП «Об’єднання РАДОН», яку згодом, у встановленому порядку, буде скеровано Бенефіціару та Кінцевому Користувачу та Регулюючому органу на розгляд та затвердження.

Нагадаємо, що загальними цілями даного проекту міжнародної технічної допомоги є:

  • Виконання комплексних оцінок безпеки для майданчиків чотирьох міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон» – Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Харківської, а також  Київському промисловому майданчику, і визначення поточного стану «проблемних» сховищ;
  • Передача ДСП «Об’єднання «Радон» стійкої здатності до виконання оцінки безпеки, шляхом проведення кваліфікованого навчання для призначених фахівців Кінцевого Користувача, як в Україні, так і за кордоном;
  • Проектування заходів щодо реабілітації «проблемних» сховищ, розташованих на п’яти майданчиках Кінцевого користувача: розробка звіту з типовими технічними рішеннями, дорожньої карти реабілітації, необхідної проектної документації і обґрунтування безпеки та наступне погодження з Регулюючим органом.

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» («Укратомприлад») уклала Договір про партнерство та співробітництво з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В жовтні 2020 року Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про партнерство та співробітництво з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Відзначається, що основною метою співпраці партнерів стане інформаційний обмін, організація освітніх заходів, участь в науково-дослідницьких роботах, а також участь Сторін в інших програмах та проектах, розроблених з урахування спільних інтересів.

Розвиток взаємовигідної та довгострокової співпраці для виконання сторонами своїх Договірних завдань на основі спільних сфер діяльності, серед яких надання інформаційних, аналітичних, дослідницьких, консультативних та експертних послуг, забезпечення та підтримка участі у публічних заходах, проведенні всіх видів практики, супровід під час стажувань.

Сторони, домовилися  співпрацювати на умовах рівноправного партнерства, створюючи сприятливі умови для співпраці.

Підписання Договору між Корпорацією «Укратомприлад» та  Національним  технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є важливим кроком для реалізації потенціалу сторін, спрямованим на розвиток професійно-ділового інформаційного співробітництва. 

Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

В жовтні 2020 року Корпорація «Українські атомні прилади та системи» уклала Меморандум про співробітництво та взаємодію з Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків».

Відзначається, що основною метою співпраці партнерів стане розвиток взаємовигідної та довгострокової співпраці для виконання сторонами своїх статутних завдань на основі спільних сфер діяльності, серед яких надання інформаційних аналітичних дослідницьких, консультативних та експертних послуг, забезпечення проведення дослідження внутрішніх і зовнішніх ринків товарів та послуг, цінової експертизи контрактів.

Також, Сторонами планується обмін знаннями, спільна організація та участь у ділових виставкових заходах, спрямованих на вирішення завдань Меморандуму. 

Підписання Меморандуму між Корпорацією «Українські атомні прилади та системи»та Державним Підприємством «Державний Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» є важливим кроком для реалізації потенціалу сторін, спрямованим на розвиток міжнародного інформаційного співробітництва. 

 

 

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation

“Ukrainian Atom Instruments and Systems» Corporation and State Enterprise State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation in October 2020.

It is noted that the main purpose of cooperation of partners will be the development of mutually beneficial and long-term cooperation for the parties to fulfil their statutory tasks based on common areas of activity, including information analytical research, consulting and expert services, providing a study of internal and external markets for goods and services, pricing expertise of contracts.

The Parties also plan to exchange knowledge, jointly organize and participate in business exhibitions aimed at solving the tasks of the Memorandum.

The signing of the Memorandum between the “Ukrainian Atom Instruments and Systems” Corporation and the State Information and Analytical Center for Monitoring of International Commodity Markets signed a Memorandum for Cooperation is an important step to realize the potential of the parties aimed at developing international information cooperation.

Show Buttons
Hide Buttons