Home ⁄ Проект ⁄ Вимірювання рівнів впливу радіоактивних матеріалів і хімічних речовин на довкілля і людину

Вимірювання рівнів впливу радіоактивних матеріалів і хімічних речовин на довкілля і людину

Вимірювальна лабораторія радіаційно-екологічного контролю є структурним підрозділом корпорації «Укратомприлад». Лабораторія атестована відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідає критеріям атестації у державній метрологічній системі і здійснює свою діяльність в рамках законодавства України.

Вимірювальна лабораторія радіаційно-екологічного контролю корпорації «Укратомприлад» виконує наступні види робіт:

  • Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних радіонуклідів уран-торієвих рядів, штучних радіонуклідів у навколишньому природному середовищі методом гамма-спектрометричного аналізу;
  • Вимірювання питомої активності радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в продуктах харчування методом гамма- і бета- спектрометричного аналізу;
  • Вимірювання радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в пробах води методом y-спектрометричного аналізу;
  • Вимірювання потужності ефективної , еквівалентної , поглиненої дози зовнішнього гамма- випромінювання;
  • Вимірювання фіксованим і нефіксованим поверхневого забруднення альфа- і бета- випромінюючими радіонуклідами;
  • Проведення радіометричних досліджень транспортних засобів;
  • Вимірювання об’ємної еквівалентної рівноважної активності радону-222 у повітрі приміщень;
  • Вимірювання доз зовнішнього і внутрішнього опромінення людини;
  • Вимірювання загальної концентрації пилу в шахтах, приміщеннях та об’єктах промислового і непромислового призначення;
  • Визначення напрямку і швидкості руху повітря в шахтах, приміщеннях та об’єктах промислового і непромислового призначення.

Радіаційно -екологічний контроль на шахтах ПАТ «Євраз Суха балка»

У 2012 році корпорація « Укратомприлад » виконала роботи з радіоекологічного контролю на шахтах ПАТ «Євраз Суха балка» в частині проведення замірів концентрації (об’ємної активності) радону в шахтній атмосфері у вигляді аерозолів; вологості, температури повітря, атмосферного тиску, запиленості повітря робочих зон, потужності дози гамма-випромінювання.

Фахівці корпорації провели заміри на 6-ти шахтних горизонтах в шахтах «ім. М. Фрунзе», «Ювілейна» підприємства. Сумарна кількість зроблених замірів параметрів шахтної атмосфери склало більше 6300.

Радіаційно -екологічний контроль житлового та нежитлового фонду

Наявність в будівельних матеріалах житлових приміщень природних радіонуклідів зумовлює створення умов для формування додаткової дозового навантаження на населення. При цьому природна еманація газоподібних продуктів розпаду природних радіонуклідів уранового ряду також може впливати на формування ефективної дози опромінення людини.

Навчальні заклади м. Дніпродзержинськ

У листопаді 2012 р. згідно договору між Управлінням охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради та корпорацією « Укратомприлад» було проведено обстеження приміщень комунальних закладів міста Дніпродзержинськ . середньої загальноосвітньої школи № 35 та дитячого садка № 36 на предмет наявності в повітрі цих приміщень радону-222 і рівня гамма-фону.

У середній загальноосвітній школі № 35 вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) y-випромінювання проводились в 56 контрольних точках (по три вимірювання на кожній точці) і вимірювання об’ємної активності (ОА) радону-222 проводилися в 56 контрольних точках.

У дошкільному загальноосвітньому закладі (дитячому садку) № 36 вимірювання ПЕД y-випромінювання проводилися в 92 контрольних точках (по три вимірювання на кожній точці) і вимірювання ОА радону-222 проводилися в 148 контрольних точках.

ПрАТ «Енергополь- Україна»

У кінці 2012 року проведено вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД) y-випромінювання в 4-х секціях будинку, що здавається в експлуатацію.

Виходячи з вимог нормативно-правових документів радіаційний контроль є однією з ланок діючого в Україні контролю якості будівельної продукції, вимог до надійності будівель і споруд під час експлуатації та вимог до інженерних вишукувань у будівництві.

У 4-х секціях будинку вимірювання ПЕД y-випромінювання проведенні в 4532 контрольних точках (по три вимірювання в кожній точці).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Show Buttons
Hide Buttons