Home ⁄ Archive for "Радіаційний котроль"

Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) в чорнобильській зоні відчуження

В рамках проекту TACIS U4.01/03S корпорацією «Укратомприлад» у період з січня 2006 р. по червень 2007 р. був впроваджена нова, модернізована Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) в Чорнобильській зоні відчуження.

АСКРО виконує функції оперативного радіаційного моніторингу стану приземного шару атмосфери і включає в себе:

 • датчики GammaTRACER з автономним живленням для вимірювання ПЕД гамма-випромінювання;
 • систему SkyLINK для автоматизованого збору інформації з датчиків ПЕД по радіоканалу;
 • обладнання для відбору проб для вимірювання концентрації радіоактивних аерозолів у повітрі – аспіраційні установки АУРА-02;
 • обладнання контролю активності радіоактивного йоду, альфа- і бета- активних нуклідів в режимі реального часу (пост контролю аерозолів);
 • метеостанцію для виконання завдань прогнозування розвитку радіаційної обстановки;
 • програмне забезпечення для збору та обробки даних, управління обладнанням, зберігання даних і прогнозування радіаційної обстановки;
 • зовнішнє електронне табло для демонстрації в м.Чорнобиль значень ПЕД на постах ЗВ для працівників і відвідувачів ЗВ , обладнання кризового центру, супутникову інтернет-зв’язок.

Особливості:

 • унікальна система бездротового зв’язку SkyLINK з передачею даних з незалежного радіоканалу на відстань до 100 км;
 • датчики GammaTRACER : повна автономність , живлення від вбудованих батарей до 5 років, пам’ять вимірювань до 3-х років.

Принципи, закладені при створенні АСКРО в Чорнобильській зоні відчуження (автономність, інформативність, надійність, низькі експлуатаційні витрати) актуальні не тільки для зони відчуження, але і при створенні інших подібних територіальних і регіональних систем радіаційного екологічного моніторингу.

Система теледозиметричного контролю об’єкту «Укриття»

Корпорація « Укратомприлад » в рамках контракту SIP05 3 001-15 з ДСП « ЧАЕС» , що фінансується ЄБРР , в лютому 2008 року поставила і вела в експлуатацію « Систему теледозіметріческого контролю», призначену для забезпечення радіаційної безпеки персоналу при виконанні робіт на об’єкті «Укриття» , а також при будівництві нового безпечного конфайнмента.

Система забезпечує:

 • дистанційний дозиметричний контроль ( вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД ) та еквівалентної дози (ЕД )) у високих радіаційних полях за допомогою дозиметрів MiniTRACE gamma S100 (діапазон виміру: 0,01 – 100 мЗв / год ) ;
 • оперативне інформування в режимі реального часу персоналу , який безпосередньо виконує роботи на радіаційно- небезпечному об’єкті , про перевищення встановлених порогових рівнів ПЕД та ЕД у вигляді акустичних сигналів різної тональності і відображення результатів вимірювань на дисплеї;
 • оперативне інформування в режимі реального часу персоналу, що знаходиться на центральному посту , про значення ПЕД в місцях знаходження дозиметрів та попередження про перевищення встановлених порогових рівнів ПЕД та ЕД ;
 • зв’язок по радіоканалу всіх дозиметрів системи з центральним сервером для передачі в режимі реального часу результатів вимірювань на центральний сервер для оперативного контролю рівня опромінення персоналу з метою попередження переопромінення , дистанційної діагностики дозиметрів , своєчасного попередження персоналу про можливу небезпеку ;
 • установка порогових рівнів і зчитування даних з дозиметрів по бездротового зв’язку ;
 • аналіз результатів вимірювань , ведення архіву результатів вимірювань.

Особливості:

 • кишеньковий дозиметр з малим часом реакції на зміну рівня ПЕД , малопотужним завадостійким радіоканалом з радіусом дії в системі до 5 км , енергонезалежною пам’яттю і ІК- інтерфейсом ;
 • портативна базова станція, що дозволяє швидко розгортати мережу на відкритій місцевості ;
 • центр збору і обробки даних на базі ноутбука ( центральний сервер) ;
 • програмовані пороги по ПЕД та ЕД , автоматична зміна режимів передачі даних при досягненні певного порогового значення;
 • сигналізація про перевищення за місцем і на центральному посту в режимі реального часу;
 • незалежна база даних вимірювань;
 • вбудована в кожну одиницю обладнання система самодіагностики.

Переваги :

 • надання можливості оперативного прийняття управлінських рішень під час виконання робіт з метою недопущення переопромінення персоналу;
 • забезпечення оперативного централізованого контролю радіаційної безпеки під час виконання робіт і цілісності обладнання;
 • можливість проведення аналізу та розслідування спірних ситуацій , як під час , так і після проведення контролю завдяки автоматичному збереженню даних результатів радіаційного контролю.

Склад системи:

 • носяться дозиметри – радіометри MiniTRACE – gamma S100 з радіопередавачем типу SkyLINK потужністю 10 мВт , що забезпечує передачу даних на відстань до 5 км з приймальною базовою станцією ShortLINK ;
 • приймальня базова станція ShortLINK ;
 • програмне забезпечення забезпечення для обробки та зберігання інформації результатів радіаційного контролю.

У Системі теледозіметріческого контролю передбачена можливість її розширення , що дозволяє , при необхідності і певної налаштуванні , включати в систему додаткові дозиметри MiniTRACE та інші прилади, в яких використовується радіопередавач типу SkyLINK.

Система дозиметричного контролю та радіаційного моніторингу комплексу підприємств «Вектор»

Комплекс виробництв щодо поводження з радіоактивними відходами «Вектор» (КП «Вектор ») розташований в Чорнобильській зоні відчуження (далі ЧЗВ ) і призначений для переробки та захоронення низько-і середньоактивних довгоіснуючих радіоактивних відходів ( РАВ).

У 2008 р. розпочато створення Системи дозиметричного контролю та радіаційного моніторингу КП « Вектор» , завдання якої – контроль радіаційної обстановки на території КП « Вектор» для зниження дозових навантажень на персонал та захисту навколишнього середовища від забруднення РАВ. Система базується на новітньому обладнанні , яке дозволить експлуатувати її тривалий час (до 30 -ти років) шляхом заміни або ремонту окремих вузлів.

СРК забезпечує:

 • радіаційний контроль всіх видів радіоактивного випромінювання в повітрі , воді , грунті з наданням інформації як персоналу – за місцем , так і черговому оператору – на центральному посту;
 • технологічний контроль процесів, що відбуваються на КП « Вектор» при поводженні з РАВ;
 • радіаційний моніторинг як на території КП « Вектор» , так і за її межами;
 • контроль накопичення активності РАВ при розміщенні їх в сховище і ведення бази даних;
 • контроль накопичення опромінення персоналом та ведення бази даних;
 • контроль нерозповсюдження радіоактивного забруднення персоналом і транспортом за межі « брудної» зони КП « Вектор».
 • створюється система дозиметричного контролю ( СДК ) КП « Вектор» , завдання якої – контроль радіаційної обстановки на території КП « Вектор» для зниження дозових навантажень на персонал та захисту навколишнього середовища від впливу РАВ на її компоненти .

Особливості:

 • автоматизований контроль всіх видів випромінювань: альфа- , бета- , гамма- і нейтронного випромінювань , контроль аерозолів в робочих зонах;
 • автоматизований контроль викидів в атмосферу , скидів у водойми , контроль грунтових вод;
 • оперативний контроль при поводженні з РАВ у будівлях і спорудах , приміщеннях , сховищах ;
 • створення довгострокового архіву по базі даних РАВ на КП « Вектор» (до 300 років) із забезпеченням захисту інформації;
 • формування бази даних по контейнерах з РАВ , створення тривимірної матриці розміщення контейнерів у сховищі із забезпеченням захисту інформації;
 • можливість надання інформації зовнішнім авторизованим користувачам ( м. Чорнобиль – адміністрація ЧЗВ , м. Київ – Державне агентство України з управління зоною відчуження , тощо).

Show Buttons
Hide Buttons