Home ⁄ Archive for "Сучасні технічні засоби для поводження з радіоактивними відходами (РАВ)"

Комплект пакувальний транспортний ПКТIВ-120Н для тимчасового зберігання та транспортування відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

(Розроблено в рамках міжнародної технічної допомоги уряду Франції Україні у співпраці з Комісаріатом атомної енергетики Франції)

На даний момент в медицині, науці та різних галузях промисловості України використовується безліч джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ). Відпрацьовані ІІІ представляють собою радіоактивні відходи, поводженням з якими займаються спеціалізовані підприємства, які входять до складу Державної корпорації “Українське державне об’єднання” Радон “(” УкрДО “Радон”). 6 державних міжобласних спеціалізованих комбінатів (ДМСК) відповідно до отриманих ліцензій Держатомрегулювання України здійснюють свою діяльність на територіях відповідних зон обслуговування.

ДМСК здійснюють збір, перевезення, прийом твердих радіоактивних відходів (РАВ), в тому числі РАО у вигляді відпрацьованих ДІВ, розміщення РАВ у спеціальних сховищах на промислових майданчиках ДМСК, де має забезпечуватися безпечне зберігання та збереженість РАВ та відпрацьованих ДІВ. Тільки за 2010 рік спецкомбінату було прийнято на зберігання і захоронення 11833 шт. відпрацьованих закритих ДІВ, радіоізотопних пристроїв. Маса прийнятих твердих РАВ та біозахисту разом складає понад 106 тонн.

Блоки відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання типу “Е” і “БГІ”

Безпека транспортування радіоактивних матеріалів забезпечується комплексом організаційних і технічних заходів. Основним фактором забезпечення безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів є застосування транспортних пакувальних комплектів, конструкція яких відповідає правилам ядерної та радіаційної безпеки.

З метою забезпечення ДСМК транспортними пакувальними комплектами, для розміщення в них, подальшого зберігання і транспортування відпрацьованих ДІВ, а також для оптимізації подальшого поводження з РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ, корпорація “Укратомприлад” виконала для “УкрДО” Радон “розробку, проектування, виготовлення дослідної партії, проведення комплексу необхідних випробувань і оформлення необхідних дозвільних документів відповідно до законодавства України комплекту пакувального транспортного ПКТIB-120Н службовця для часів ного зберігання і транспортування відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

Даний проект реалізований в рамках міжнародної технічної допомоги уряду Франції Україні і в тісній співпраці з Комісаріатом атомної енергетики Франції.

Загальний вигляд Комплекту пакувального транспортного ПКТIB-120Н

ПРИЗНАЧЕННЯ

Комплект пакувальний транспортний ПКТIВ-120Н призначений для тимчасового зберігання і транспортування відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання з ізотопом 60З або 137Cs, витягнутих з блоків типу Е1 – Е3, Е1М – Е4М, БГІ-30, БГІ-45, БГІ-60А, БГІ-75А , БГІ-90А, БГІ-45У, БГІ-60У, БГІ-75У, БГІ-90У.

ОСОБЛИВОСТІ

Комплект являє собою виріб з підвищеною механічною міцністю, термостійкістю і захисними властивостями, яке виключає втрату або витік радіоактивних речовин і забезпечує ефективний захист від впливу іонізуючого випромінювання.

Комплект відповідає вимогам ПБПРМ-2006 для пакувальних транспортних комплектів типу В.

Комплект пакувальний транспортний ПКТIВ-120Н в розрізі

Складові елементи захисного контейнера

ЗАСТОСУВАННЯ

Комплект може бути використаний на підприємствах, де необхідно вилучення з обігу відпрацювали високоактивні джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) з зазначеними ізотопами і транспортування цих ІІІ до сховища для постійного зберігання.

Комплект зберігає необхідні властивості під впливом на нього наступних кліматичних факторів:

– температура навколишнього середовища: від 213 до 343 ° К (від -60 до +70 ° С);

– зниження тиску навколишнього середовища до 25 кПа (0,25 кгс / см2);

– відносна вологість повітря – 98% при 308 ° К (35 ° С);

– зовнішнє гідравлічне тиск не менше, ніж 150 кПа (1,5 кгс / см2).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра
Значение
Габариты комплекта, мм
– диаметр
– высота
 

842
1047
Габариты защитного контейнера, мм
– диаметр
– высота
 

400
680
Размеры гнезда загрузочного стакана для ИИИ, мм
– диаметр
– высота

82
179
Масса пробки, кг
30
Масса защитного контейнера, кг
724
Масса комплекта упаковочного транспортного, кг
1198
Максимальная загрузочная активность комплекта, Бк
– по 137Сs
– по 60Со

5,2*1014
6,7*1010
Мощность эквивалентной дозы на поверхности комплекта, мЗв/ч, не более
2,0

СЕРТИФІКАТИ

Комплект пакувальний транспортний ПКТIВ-120Н має сертифікат перевірки типу.

Інформація про проект:

Контракт № 4000 453 966 між Урядом Франції через Комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енергії та корпорацією “Українські атомні прилади та системи”;

Назва: “Виготовлення та сертифікація комплектів пакувальних транспортних ПКТIB-120Н для тимчасового зберігання і транспортування джерел іонізуючого випромінювання”.

Донор: Комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енергії (Франція) за дорученням і від імені Уряду Франції;

Бенефіціар: ГАУУЗО.

Реципієнт (одержувач): Державна корпорація «Українське державне об’єднання« Радон ».

Виконавець: корпорація «Укратомприлад».

Кінцевий користувач: Державна корпорація «Українське державне об’єднання« Радон ».

Дата підписання контракту: 04.03.2011 р

Термін закінчення контракту: листопад 2013 р

Модульна мобільний захисна камера (ммзк)

Сучасні технічні засоби для поводження з радіоактивними відходами і джерелами іонізуючого випромінювання

(Проект реалізується в рамках міжнародної технічної допомоги уряду Франції Україні у співпраці з Комісаріатом атомної енергетики Франції)

Мобільна модульна захисна камера являє собою комплекс технічних засобів для безпечного поводження з високоактивними відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ).

Блокі відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання типу “БГІ” і “Е”

В даний час велика кількість відпрацьованих високоактивних ДІВ в блоках типу “БГІ” і “Е” знаходиться на майданчиках спеціалізованих комбінатів “Українського державного об’єднання” Радон “. Тільки за 2010 рік спецкомбінату було прийнято на зберігання і захоронення 11833 шт. Відпрацьованих закритих ДІВ, радіоізотопних пристроїв. Маса прийнятих твердих РАВ та біозахисту разом складає понад 106 тонн. ММЗК дозволяє безпечно витягувати ІІІ з блоків біозахисту і перевантажувати їх в спеціальний захисний контейнер, що дозволяє вмістити до 1227 ис джерел іонізуючого випромінювання або їх кількість з максимальною загальною активністю 5,2 * 1014 Бк. Такий перевантаженням досягається компактність розміщення і мала загальна маса ІІІ в захисному контейнері, що дозволяє в подальшому забезпечити безпечне зберігання контейнерів з ДІВ на спеціалізованих сховищах або їх безпечне транспортування в спеціальних транспортних пакувальних комплектах.

Мобільна модульна захисна камера (Загальний вигляд)

Призначення

ММЗК призначена для:

 • безпечного вилучення відпрацьованих високоактивних джерел гамма-випромінювання з блоків типу Е1 – Е3, Е1М – Е4М, БГІ-30, БГІ-45, БГІ-60А, БГІ-75А, БГІ-90А, БГІ-45У, БГІ-60У, БГІ-75У , БГІ-90У;
 • для визначення типу ізотопу джерел і їх активності;
 • для перевантаження ІІІ в захисний контейнер з комплекту пакувального транспортного ПКТIB-120H для їх транспортування і тимчасового зберігання.

ММЗК призначена для поводження з ДІВ, максимальна активність яких не перевищує:

– з ізотопом 60Co – 0,037 Кі,

– з ізотопом 137Cs – 10 Кі.

Особливості

 • Витяг ІІІ з блоків здійснюється за допомогою спеціальних маніпуляторів.
 • Візуалізація процесу розрядки і зовнішній огляд видобутих ІІІ проводиться за допомогою системи відеокамер з високою роздільною здатністю (штатний режим) або за допомогою ендоскопа, що входить в комплект поставки.
 • Наявність системи управління технологічним процесом, системи захистів і блокувань, системи дозиметричного контролю.
 • ММЗК являє собою модульну конструкцію, що передбачає можливість багаторазового збирання-розбирання, пакування в спеціальну транспортну тару і транспортування будь-якими видами транспорту.
 • Конструкція ММЗК забезпечує захист персоналу від впливу іонізуючого випромінювання, як від знаходиться всередині ММЗК джерела 137Cs активністю до 10 Кі або джерела 60Co активністю до 0, 037 Кі, так і від захисного контейнера, зістикований з ММЗК і заповненого джерелами 137Cs з максимальною активністю 14000 Кі або 60Cs з максимальною активністю 1,8 Кі.
 • До складу ММЗК включений штатний підйомний механізм, що дозволяє з високою точністю встановлювати блок джерела на стіл для розрядки джерела.
 • Крім того, штатний підйомний механізм може бути використаний в процесі зборки / розбирання ММЗК.

Система управління технологічним процесом, захистів і блокувань здійснює:

 • Контроль і забезпечення послідовності технологічних операцій;
 • Ведення обліку виряджених блок-джерел за кількістю і за активністю;
 • Забезпечення зв’язку з пристроєм визначення типу ізотопу;
 • Управління та ведення бази даних за різними джерелами, номерам захисних контейнерів, дату і час проведення операцій, ПІБ оператора;
 • Підготовку протоколів, звітів, супровідних документів;
 • Контроль обсягу завантаження захисного контейнера по сумарної активності і за обсягом склянки.

Система дозиметричного контролю забезпечує:

 • Автоматизовані виміри потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в зоні дії оператора;
 • Видачу аварійних сигналів при перевищенні порогових значень в зоні дії оператора;
 • Видачу попереджувальних сигналів в разі, коли джерело знаходиться всередині ММЗК;
 • Визначення активності джерела та передачі цієї інформації в систему управління технологічним процесом.

Транспортування ММЗК відбувається всередині Мобільного приміщення (МП). Часткове розбирання ММЗК для транспортування відбувається за допомогою спеціально передбаченого консольного крана (зі складу Мобільного приміщення). Складові частини ММЗК закріплюються всередині Мобільного приміщення.

Операції по завантаженню / розвантаженню в ММЗК захисного контейнера ПКТIB-120H і блоків ДІВ, призначених для розрядки, виробляються за допомогою крана, розташованого на платформі Мобільного приміщення.

Процес підготовки ММЗК до роботи (завантаження в ММЗК захисного контейнера, блоку ДІВ)

 

(ММЗК в складі Мобільного приміщення)

на фото: представники КАЕ Франції та корпорації “Укратомприлад”

Мобільний приміщення

Транспортне положення

Робоче положення

Мобільний приміщення (МП) призначено для установки в ньому Мобільної модульної захисної камери (ММЗК) на різних майданчиках ГК “УкрДО” Радон “і виконання в ній операцій з вилучення та підготовки до транспортування високоактивних джерел іонізуючого випромінювання.

Можливості:

 • розміщення в ньому Модульної Мобільної Захисної Камери;
 • забезпечення нормальних умов роботи з ММЗК;
 • транспортування ММЗК в складі МП; збірка і розбирання ММЗК;
 • підготовка до розбирання і дезактивації блок-джерел;
 • завантаження контейнера захисного (ПКТІВ-120Н) і блок-джерел в ММЗК;
 • проведення робіт з безпечної розрядки джерел гамма-випромінювання.

Модульне мобільне приміщення застосовується на об’єктах, що мають відпрацьовані технологічні джерела іонізуючого випромінювання, які перебувають в блок-джерелах типу Е-1 – Е-3, Е-1М – Е-4М, БГІ-30, БГІ-45, БГІ-60А, БГІ- 75А, БГІ-90А, БГІ-45У, БГІ-60У, БГІ-75У, БГІ-90У для їх безпечної розрядки.

Конструктивно Мобільний приміщення являє собою модуль для установки в ньому ММЗК і додаткового обладнання:

 • вантажопідйомного механізму;
 • системи кондиціонування повітря з фільтрацією;
 • системи вентиляції;
 • системи пожежної сигналізації;
 • системи обігріву модуля;
 • системи освітлення модуля;
 • системи підключення і розподілу електроживлення.
 • Конструкція Мобільного приміщення забезпечує:
 • надійність і зручність в експлуатації;
 • влагонепроницаемость, стійкість до атмосферних опадів, миючим і дезактивуючим речовин;
 • збереження вантажу при транспортуванні, зберіганні і перевантаженні контейнера;
 • зручність виконання ремонту та технічного огляду;
 • можливість транспортування автомобільним транспортом без спеціального дозволу (завдяки компактним розмірам МП);
 • захист від корозії (захисне покриття) елементів конструкції контейнера, схильних до її впливу.

Мобільний приміщення: процес підготовки ММЗК до роботи

(Завантаження в ММЗК захисного контейнера, блоку БГІ)

Інформація про проект:

Контракт № 4000 547 477;

Назва: “Розробка і виготовлення Мобільного приміщення, призначеного для установки гарячої камери і виконання в ній операцій з вилучення та підготовки до транспортування високоактивних джерел на різних майданчиках корпорації” Радон “.

Донор: Комісаріат атомної енергії Франції за дорученням і від імені Уряду Франції;

Бенефіціар: ГАУУЗО.

Реципієнт (одержувач): ГК «УкрДО« Радон ».

Виконавець: корпорація «Укратомприлад».

Дата підписання контракту: 01.12.2012 р

Термін дії контракту: 12 місяців.

Установка для вилучення твердих радіоактивних відходів із тимчасового сховища рівненської АЕС

(Електрообладнання і системи контролю, управління, відеоспостереження)

Проект TACIS № EUROPAID / 127041 / D / SUP

Лот 1 – “Установка вилучення”

Корпорація “Укратомприлад” в рамках співпраці з ONET Technologies, постачальником коштів вилучення твердих радіоактивних відходів на Рівненській АЕС, здійснює розробку, виготовлення, поставку, монтаж, пуско-наладку, проведення заводських приймальних випробувань електричної частини установки, а також системи контролю, системи управління, системи відеонагляду.

Загальний вигляд установки для вилучення твердих радіоактивних відходів ( “Кесон”) з тимчасового сховища Рівненської АЕС

Установка дозволяє безпечно для оператора і навколишнього середовища виробляти перевантаження РАО, які з осередків сховища, в спеціальні транспортні контейнери.

Установка являє собою мобільну сталеву конструкцію, що має оглядові вікна для спостереження за всіма виконуваними процесами. Всередині конструкції є кран, призначений для вилучення твердих радіоактивних відходів з осередків сховища і їх навантаження в спеціальні контейнери для транспортування і зберігання радіоактивних відходів (РАВ). Після вилучення РАО проходять етапи фрагментації, підготовки і упаковки, які здійснюються за допомогою дистанційно керованого самохідного маніпулятора.

Установка обладнана системою вентиляції; використовувані матеріали дозволяють проводити дезактивацію установки.

Пульт управління та оператор розташовуються зовні конструкції. Устаткування для відеоспостереження забезпечує контроль за процесом вилучення радіоактивних відходів як у всіх секторах осередки зберігання, так і в усьому боксі і дозволяє дистанційно проводити всі необхідні роботи.

Дозиметр ковшовий ДК-01

Призначення

Дозиметр-ковшевой з пристроєм детектування УД-01 призначений для дистанційного вимірювання потужності еквівалентної дози ПЕД гамма-випромінювання радіоактивно-забрудненого грунту, що витягується ковшовим екскаватором при здійсненні дезактиваційних робіт на територіях (об’єктах) ЧАЕС.

Дозиметр-ковшевой ДК-01, встановлений на ковші екскаватора (загальний вигляд)

Дозиметр-ковшевой ДК-01 являє собою багатофункціональний стаціонарний дозиметр з цифровою індикацією показань, мікропроцесорним управлінням і наявністю 2-х блоків детектування, що підключаються екранованим кабелем до блоку вимірювання.

Дозиметр-ковшевой виробляє звуковий і світловий сигнал, якщо вимірювана фізична величина перевищує визначений поріг.

Дозиметр-ковшевой записує в пам’ять значення вимірюваних фізичних величин і інформацію про перевищення порога. Дозиметр-ковшевой також записує в пам’ять інформацію про факти включення і виключення дозиметра-ковшового для контролю за несанкціонованими виключеннями його. Записана в пам’ять інформація не губиться при виключенні живлення дозиметра-ковшового і не може бути видалена оператором.

Блок індикації в кабіні оператора екскаватора

Умови експлуатації

За умовами експлуатації дозиметр-ковшевой орієнтований на групи умов експлуатації 1.3, 1.4, 2.2 і 2.3 і відноситься до ступеня жорсткості 2 по НП 306.5.02 / 3.035.

За стійкістю до впливу синусоїдальних вібрацій і механічних ударів дозиметр-ковшевой відноситься до групи умов розміщення 2А і жорсткості 1 по НП 306.5.02 / 3.035.

Дозиметр-ковшевой призначений для роботи в умовах, що відповідають групі виконання В4 (блоки детектування, БДМГ-100) по ГОСТ 12997:

– температура від мінус 40 до плюс 55 0С (блок детектування БДМГ-100);

– швидкість зміни температури – не менше 5 0С / год;

– атмосферний тиск від 54 до 540 кПа;

– верхнє значення відносної вологості (75 +/- 3)% при 50 0С (при тривалому впливі) і граничне значення відносної вологості (95 +/- 3)% при температурі 50 0С (при короткочасному впливі, протягом 2 ч).

Дозиметр-ковшевой згідно ПНАЕ Г-5-006 і НП 306.5.02 / 3.035 відноситься до категорії сейсмостійкості II і ступеня жорсткості 3 (проектна висотна відмітка – до 70 м).

Режим роботи дозиметра-ковшового – безперервний або з включенням і вимиканням без обмежень числа включень і тривалості напрацювання у включеному стані.

За завадостійкості дозиметр-ковшевой відноситься до ТСА, що працюють в умовах електромагнітної обстановки середньої жорсткості, група виконання по завадостійкості П3 по НП 306.5.02 / 3.035.

Дозиметр-ковшевой міцний до впливу механіко-динамічних навантажень, що відповідають умовам транспортування для групи виконання N2 ГОСТ 12997.

Дозиметр ковшевой ДК-01 в роботі

Основні технічні характеристики дозиметра-ковшового з блоком детектування БДМГ-100

 • Діапазон енергій гамма-випромінювання від 0,05 до 1,25 МеВ.
 • Діапазон вимірювання потужності дози гамма-випромінювання від 0,1 мкЗв / год до 10 Зв / год.
 • Межі основної відносної похибки вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше +/- 20%.
 • Зміна чутливості дозиметра-ковшового з блоком детектування БДМГ-100 при постійній потужності еквівалентної дози в залежності від енергії реєстрованого випромінювання в діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ не більше +/- 30% від значення, отриманого від робочого еталонного джерела 137Cs.
 • Час встановлення робочого режиму дозиметра-ковшового з блоком детектування БДМГ-100 не більше 5 хв.
Show Buttons
Hide Buttons