Home ⁄ Політика в області якості

Політика в області якості

Місією КОРПОРАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ АТОМНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ» є забезпечення стабільного економічного зростання і технічного розвитку Суспільства, досягнення і підтримка репутації постачальника конкурентоспроможної продукції в контексті внутрішнього і зовнішнього ринків.

Якість продукції та процесів системи менеджменту якості вище керівництво розглядає як головну умову та основу отримання прибутку, стабільності економічного положення і розвитку Суспільства в інтересах споживачів, партнерів, персоналу, акціонерів та інших зацікавлених сторін у виробництві конкурентоспроможних продуктів і послуг.

Політика в області якості втілюється в життя за допомогою принципів:

  • вдосконалення системи менеджменту якості на основі вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000;
  • процесного підходу з використанням ризик-орієнтованого мислення;
  • орієнтації на споживача;
  • залучення, керування та підтримки персоналу в процесі безперервного поліпшення якості;
  • раціонального використання всіх наявних ресурсів;
  • технічного переозброєння виробництва і впровадження сучасних технологій.

Корпорація «Укратомприлад» бере на себе зобов’язання з надання комплексних і сервісних послуг для об’єктів промислових систем гарантовано високої якості, які відповідають законодавчій і нормативній базі, задовольняють потреби клієнтів і перевершують їх очікування.

Для надання якісних послуг підприємство має необхідні технічні, інтелектуальні, фінансові ресурси і спирається на надійних партнерів з бізнесу.

Займаючи лідируюче положення в приладобудівній сфері, і, показуючи приклади високої культури робіт, Корпорація «Укратомприлад» сприяє підвищенню культури виробництва в Україні.

Генеральний директор                                                                                                                   Петренко Валерій Степанович

Show Buttons
Hide Buttons